350-kronersgrensen vedvarer – mener det er for tidlig

Virke reagerer.

Da det ble bestemt at 350-kronersgrensen skulle fjernes, var det en stor seier for Virke som har kjempet for like konkurransevilkår mellom norske og utenlandske nettbutikker lenge. Nå reagerer organisasjonen på at det midlertidige deklarasjonsfritaket for varer med en verdi under 350 kroner ikke oppheves 1. juli.

Det er avgjørende for å skape like vilkår og unngå avgiftssvindel, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke, i en kommentar til Finansavisen.

Annonse

LES OGSÅ: 350-kronsersgrensen forsvinner - erstattes av ny tollgrense for klær

1.januar 2020 ble grensen avviklet for næringsmidler, restriksjonsbelagte varer og varer som ilegges særavgifter. Senere, 1. april, ble grensen avviklet for alle andre varer. Samtidig ble en overgangsordning innført. Den såkalte VOEC-ordningen (VAT On E-commerce) er for beregning og betaling av merverdiavgift for varer med verdi inntil 3000 kroner, der utenlandske tilbydere av varer kan registrere seg.

VOEC-ordningen er basert på at merverdiavgiften skal inkluderes i salgsprisen, og at den utenlandske tilbyderen skal være registrert for merverdiavgift og innbetale avgiften kvartalsvis til staten. I og med at avgiften er oppkrevd ved salgstransaksjonen, skal det ikke beregnes merverdiavgift ved innførselen av varen. Videre er varer som omfattes av VOEC-ordningen, unntatt fra plikten til å deklarere varene ved innførselen. Dette skal sikre effektiv innførsel av varene uten et stort fortollingsgebyr for forbrukerne.

"Mener det er for tidlig å avvikle"

Det har imidlertid vært skepsis til å fjerne grensen for tidlig. Posten Norge har blant annet varslet at det ville ha uheldige konskvenser for dem om de måtte håndtere deklarasjoner for et stort antall varer med verdi under 350 kroner. Selskapet pekte på interne utfordringer som kraftig midlertidig oppbemanning, samt lite forutsigbarhet for forbrukerne og fare for stort fall i handelsvolumet.

LES OGSÅ: Wish om fjerning av 350-kronersgrensen: "Vi er mer positive nå"

I følge regjeringen kommer det fremdeles mange umerkede forsendelser, hvilket man tror vil gi betydelig risiko for stopp i vareflyten og dobbel avgiftsbelastning samt fortollingsgebyrer for forbrukerne.

Regjeringen mener det er for tidlig å avvikle deklareringsunntaket allerede 1. juli 2021. Departementet vil, i samarbeid med Skatteetaten og Tolletaten, arbeide målrettet for å få flere aktører til å registrere seg i VOEC-ordningen, og for å få aktørene til å overholde merke- og informasjonsbestemmelsene. Dette vil bidra til at det blir betalt merverdiavgift gjennom VOEC-ordningen av en større andel av varene med verdi under 350 kroner, står det i revidert nasjonalbudsjett 2021.

Virke mener næringsministeren må på banen for å skape like vilkår mellom norske bedrifter og utenlandske nettbutikker.

Annonse

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!