Convert sine Magento-kunder økte omsetningen med 39% i snitt

Av alle kundene Convert relanserte på Magento 2 de siste 2 årene, har de umiddelbart i gjennomsnitt økt omsetningen med 39% som en direkte følge av ny e-handelsplattform.

Visjonen vår “Vi skal lage Norges, kanskje verdens beste nettbutikker”, forteller mye om hvordan vi tenker sier Markus Sæther, Partner i Convert.

“For det å skape den beste nettbutikken for våre kunder, handler ikke om bits og bytes, eller å kode prisvinnende javascripts. Det handler om hvilke resultater nettbutikken skaper.”

Vi tror på det at om våre kunder er fornøyde, nettbutikken selger over all forventning, eCommerce-teamet blir interne helter, sluttkundene sender kun ros til support og Administrerende direktør gir deg high-fives i kaffepausen - ja da er vi fornøyd med jobben vi har gjort.

Våre kunder økte omsetningen med 39% som følge av plattformbytte

For å vise hvilke resultater vi faktisk skaper for våre kunder, analyserte Tommy Nielsen, vår Customer Success Manager samtlige nettbutikker vi har lansert for våre kunder de siste 2 årene som hadde en nettbutikk fra før.

Ved å kun se på faktorene som faktisk betinges av et plattformbytte (se forklaring på utregning lenger ned) var tallenes tale klar:

I gjennomsnitt økte våre kunder...

  • Omsetningen med +39%
  • Konverteringsraten med +11,7% totalt, og +34,5% på mobil
  • Handlekurvstørrelsen med +3,5%
  • Organisk trafikk med +1141%

...som en direkte følge av plattformbytte umiddelbart etter lansering. I tillegg sank bouncerate med 19% på forsiden i gjennomsnitt.

Disse tallene tar altså ikke med økning i markedsføring, aktivitet i sosiale medier osv - disse effektene kommer i tillegg til tallene over.

Hvordan skaper vi disse resultatene?

De aller fleste av våre kunder kommer fra en annen stor nettbutikkleverandør fra før og ofte er kundene andre- eller tredjegangskjøpere av nettbutikkplattform. Hvordan kan det da ha seg at vi klarer å skape disse utrolige resultatene?

Vi tror sannheten er at de færreste leverandører har fokus på å optimalisere salget på samme måte som vi i Convert har. Har deres leverandør noen gang spurt dere hvorfor kunden handler hos dere, hvilke KPIer prosjektet skal ha for salgsøkning, eller hvordan dere skal jobbe målrettet med å få ned bounceraten? Har deres leverandør spurt dere om å bli målt på resultatene den nye nettbutikken skal skape? Antageligvis ikke. Dette er spørsmål vi alltid spør vår kunder.

Gjennom vår brede erfaring innen brukertesting med eyetracking, kjøpsatferdanalyse og A/B-testing har vi opparbeidet en unik spesialkompetanse på hvordan man skal optimalisere nettbutikker for salg ved å ta utgangspunkt i den unike brukeratferden. Det er dette som skaper resultatene vi ser over.

Lurer du på om vi kan skape lignende resultater for dere?

Ta kontakt for et uforpliktende møte så finner vi ut av det! Kult at du leste hele artikkelen, hvis du er en av de 3 første som tar kontakt så får du en gratis UX-evaluering, les mer om det her.

Slik er utregningen gjort
På samtlige av våre lanserte nettbutikker de siste 2 årene som hadde en eksisterende nettbutikk med Google Analytics, har vi sammenlignet tallene 4 måneder før og 4 måneder etter lansering av nettbutikken. Utregningen er gjort ved å se på endringen i konverteringsrate, endringen i handlekurvstørrelse og endringen i organisk trafikk på den delen av trafikken som er organisk. Produktet av dette utgjør endringen i omsetning som en følge av plattformbytte.

Disse tallene tar altså ikke høyde for økt trafikk, og i gjennomsnitt har våre kunder økt omsetningen med mer enn de 39%.

Tallene tar heller ikke høyde for eventuelle barnesykdommer ved ny plattform, og innkjøring av nye arbeidsrutiner internt i organisasjonen. De fleste av våre kunder økte derfor omsetningen ytterligere i månedene etter analyseperioden.