Lis Fem kjappe med tre ledende logistikkaktører

Hva kjennetegner effektive lager- og logistikksystemer? Det er et spørsmål som vi stadig vekk blir stilt i møter og på konferanser. I dag er det vanskelig å oppdrive nøkkeltall eller benchmarks som kan gi norske bedrifter en pekepinn på hvordan de ligger an. I et forsøk på å dekke dette kunnskapsgapet har vi utarbeidet en logistikkrapport i samarbeid med Høgskolen i Molde. Flere norske aktører har bidratt med lagerdata til rapporten, blant annet ordrestørrelser, ordrehåndteringstid og returgrad. Princess, Europris og Elektroimportøren er tre av disse bidragsyterne. Vi fikk muligheten til å stille noen spørsmål om lagerdrift, effektivitet og hva de forventer av rapporten.

Kai Gulbrandsen, Administrerende direktør i Princess
Hvilke grep har dere tatt for å komme dit dere er i dag?
Vi har gjort grep i forbindelse med arbeidsrutiner og arbeidsmetodikk for å redusere plukktid, gangtid og ikke minst redusere antall ganger vi besøker de ulike pallene og varene. I tillegg har vi innført ny teknologi med tilhørende plukkredskaper og nye fremkomstmidler for medarbeiderne våre. Sist, men ikke minst, har vi investert i ulike type lagerinnredning og sorteringsanlegg for å effektivisere lagerdriften.

Når det gjelder tømming av containere, ser vi i stor grad på hvilke krav vi kan stille til våre produsenter med hensyn til pakking og pakningsstørrelser slik at arbeidet blir enda mer effektivt.

Hvilke utfordringer må dere løse i tiden fremover?
Den stadig økende netthandelen gir oss nye muligheter som grossist. Fra å tradisjonelt pakke større kolli som sendes til forretninger etter faste frekvenser, forventer vi å gradvis pakke mindre kolli, da gjerne stykk, som skal sendes umiddelbart. Den mer tradisjonelle måten å plukke på som grossist er veldig planlagt og forutsigbar, mens netthandelen er mer uforutsigbar. Derfor er effektivitet enda viktigere enn tidligere.

Hvilken rolle spiller logistikken for å løse disse utfordringene?
Gode og effektive logistikkløsninger er viktigere enn noen gang. For de aller fleste er god og effektiv logistikk nøkkelen til suksess. Her er det først og fremst to viktige områder en bør fokusere på: kostnader og ledetid.

I hvor stor grad bruker dere lagerdata for å ta strategiske beslutninger?
På overordnet nivå bruker vi historiske tall for å planlegge og forbedre arbeidsprosesser. Veldig få av våre varer er faste varer, eller sortimentsvarer. Vårt konsept er tuftet på sesonger, nyheter, og kampanjer. Vi nærmest «dytter» varene ut i butikk i det de ankommer sentrallageret. Det er bare en liten andel som blir liggende igjen til supplering ettersom vi har fokus på at varelageret skal være i butikk – altså nærmest kunden.

Med stadig større nettomsetning endrer dette seg ettersom vi må ha flere varer og varelinjer tilgjengelig for disse kundene. Den tradisjonelle lagerjobben har fokusert på kampanjer, da vi vet at dette gir volum på de aktuelle varene. Nettordrene er litt ulike og etterspør flere varelinjer enn butikkordrene. I og med at vi ikke kan spå nettordrene, er det vanskeligere å planlegge denne jobben sammenlignet med butikkordrene hvor etterspørselen er mer forutsigbar.

Hvorfor er dere med på å utarbeide rapporten, og hvordan håper dere å bruke den?
Vi mener det er viktig å bidra når man får muligheten. Ellers må vi være så ærlige å si at vi håper vi kan lære av andre. Det er alltid interessant å sammenligne seg med andre selskaper.

I tvil om hvordan du får lageret inn i den digitale hverdagen? Sjekk ut våre 5 tips.

Jan Eilef Tomasi Engen, Direktør Sentrallager Europris AS

Hvilke grep har dere tatt for å komme dit dere er i dag?
Vi er en proaktiv del av organisasjonen som ønsker å utfordre både oss selv og andre i selskapet. Det gjør vi spesielt med tanke på utforming av d-pak og andre leveringsbetingelser, altså plastring, pallekvalitet, unødvendig stroppinger og så videre. Ved at vi tenker neste ledd hele tiden, blir vi stadig vekk bedre. Lean er et stikkord her. Vi startet også prosjektet «Nytt sentrallager» i 2015. Dette, sammen med det ovennevnte, gjør at vi er mer rustet for dagens og morgendagens utfordringer.

Hvilke utfordringer må dere løse i tiden fremover?
I tillegg til nevnte utfordringer må vi også gjøre oss klare for netthandel. Dette er en positiv «trussel» som vi er nødt til å håndtere. Nettet er kommet for å bli, og det må vi også ta innover oss. Netthandel krever at vi har gode og muligens enda bedre rutiner med tanke på logistikken, altså effektivitet, transport og ikke minst retur. Vi har mye spennende på gang som vi gleder oss til å dele.

Hvilken rolle spiller logistikken for å løse disse utfordringene?
Jeg tror at logistikken, uansett bedrift, må få et større fokus i tiden fremover. Logistikk har i mange bedrifter blitt sett på som den store kostnadsdriveren, noe som for så vidt er riktig, men fokuset har muligens vært feil. I stedet for å kutte kostnader, så må man i fellesskap finne smarte løsninger på tvers av selskapet slik at ting «flyter» bedre. Hvordan tid og ressurser blir anvendt kommer til å bli avgjørende.

I hvor stor grad bruker dere lagerdata for å ta strategiske beslutninger?
Vi benytter stort sett data fra vårt WMS for å ta taktiske og operasjonelle beslutninger. Uten et velfungerende WMS ville vi mest sannsynlig ikke vært der vi er i dag. Men, det legges selvsagt til andre elementer i strategiplanleggingen, som for eksempler forretningsplaner.

Hvorfor er dere med på å utarbeide rapporten, og hvordan håper dere å bruke den?
Vi er spente på hvordan vi ligger an sammenlignet med andre logistikkbedrifter i Norge. Det er per nå ingen gode rapporter, såvidt meg bekjent, som kan fortelle oss det. Og hvem vet, kanskje kan arbeidet med rapporten føre til nye samarbeidsmuligheter?

Last ned e-boken: 5 steg for å lede firmaet inn i den digitale verden.

André Swensen, Logistikkdirektør i Elektroimportøren AS

Hvilke grep har dere tatt for å komme dit dere er i dag?
Det er spesielt viktig å ha en robust logistikkplattform som kan legge til rette for veksten vi prosjekterer. I januar 2017 bestemte vi oss for å satse, og påfølgende oktober kunne vi ta i bruk et helt nytt anlegg med autostore.

Hvilke utfordringer må dere løse i tiden fremover?
Det finnes mange fine ord for det, men samhandlingen med netthandel og ordinær butikkdrift er kritisk for logistikken og selskapet. Vi vil alltid se etter løsninger som kan korte ned tiden fra en bestilling kommer inn i netthandelen, til den er levert hos kunden.

Hvilken rolle spiller logistikken for å løse disse utfordringene?
Logistikk har fått et helt annet fokus hos oss enn tidligere. Målet er at logistikkløsningene skal gi oss en fordel i kampen om kundene, og ikke bare være en støttefunksjon for salg og innkjøp.

I hvor stor grad bruker dere lagerdata for å ta strategiske beslutninger?
Vi brukte blant annet lagerdata da vi tok beslutningen om å bygge nytt lager. Vi benytter også lagerdata for å lage prognoser, slik at vi i dag kan gjøre nødvendige tiltak for å takle veksten.

Hvorfor er dere med på å utarbeide rapporten, og hvordan håper dere å bruke den?
Selvfølgelig er vi opptatt av effektivitet, og vil gjerne sammenligne oss med andre. Vi er bevisste på at ingen lagre er like, men vi tror rapporten kan fortelle oss noe om hvordan vi ligger an, og kanskje få oss til å fokusere på ting som vi ikke har vurdert tidligere. Tallene våre forteller at vi blir vesentlig bedre for hvert år som går, men vi kan alltid bli bedre.

Besøk oss på www.lis.no