TRUSTPILOT Innflytelsen anmeldelser har på kjøpsbeslutningen

I våre dager ligger fokuset mer og mer på forbrukerne, noe som fører til at det er viktig å kunne hente inn og bruke tilbakemeldingen fra kundene for å forme produkter, løsninger og selve kjøpsprosessen. Derfor har Trustpilot, verdens mest innflytelsesrike anmeldelsesplattform, utført en spørreundersøkelse av 1000 forbrukere, der vi ville vite i hvilken grad de benytter seg av anmeldelser når de skal bestemme seg for hva og hvor de vil handle.

Det er ingen tvil om at anmeldelser skrevet av kundene påvirker kjøpsbeslutningene. For eksempel vet vi at ni av ti personer leser anmeldelser og at fire av ti besøker anmeldelsessider før de kjøper noe. Samtidig har det ikke tidligere vært noen undersøkelser som har behandlet spørsmålet om hvilke kriterier forbrukerne går etter når de skal kjøpe noe på nett.

Den gjennomsnittlige vurderingen, antallet anmeldelser, positive i forhold til negative ... hva er det som påvirker kundene mest?

Økt konkurranse og lavere tillit til reklame påvirker kundenes kjøpsatferd og beslutningsprosess. Forbrukerne kan sammenlikne virksomhetene med det samme etter pris, kvalitet og andre kunders erfaringer, noe som gjør det vanskeligere for netthandlene å fange oppmerksomheten deres. Anmeldelser kan hjelpe virksomheten med å skille seg ut fra konkurrentene sine.

Det er ikke nok bare å samle inn anmeldelser hvis du vil ha suksess. Mange elementer vil kunne styrke eller svekke potensialet til anmeldelsene. Nå til dags er det viktig for enhver virksomhet å kjenne til disse elementene, slik at de kan bruke kundenes anmeldelser som en slagkraftig del av markedsføringen:

Er den gjennomsnittlige vurderingen egentlig så viktig? Hva med antallet anmeldelser? Er det innholdet i den enkelte anmeldelsen som betyr mest?

Denne undersøkelsen, som du kan laste ned, svarer på alle disse spørsmålene. Den gir deg også verktøyene du behøver for å kunne finne den beste strategien for kundeanmeldelser, hvordan du kan bygge tilliten potensielle kunder har til deg, og rette deg bedre inn mot dette kundesegmentet.

Guiden vil lære deg mer om:

  • hvor forbrukerne ser etter anmeldelser før de kjøper noe
  • hvilke stjernerangeringer de stoler mest på
  • hvorvidt negative anmeldelser har noen innvirkning på kjøpsbeslutningen

Undersøkelsen gir også mer informasjon om betydningen av anmeldelser innen forskjellige bransjer. På noen områder virker det som om tilbakemelding fra kundene er helt vesentlig. Innen andre fag er det forholdsvis nytt å ta med anmeldelser i betraktningen, men det har vist seg å gi gode muligheter for å skille seg ut.

Du finner alle svarene på disse spørsmålene i Trustpilots rapport om emnet.