Multicase Mange nettbutikker taper stort på feil forretningssystem

Mange norske nettbutikker har stort fokus på den synlige delen av virksomheten, men nedprioriterer de bakenforliggende prosessene. Dette fører ofte til at problemer og utfordringer vokser i takt med omsetningen, noe som i verste fall kan ende med røde tall.

Å fokusere på det kunden ser uten en god infrastruktur bak er en kortsiktig tankegang. For å lykkes med netthandel må det bygges en solid grunnmur hvor de sentrale prosessene rundt ordre, logistikk, innkjøp og faktura er godt ivaretatt. Multicase har spesialisert seg på netthandel og varehandel, og bruker sin lange erfaring og ekspertise til å utvikle forretningssystemer som effektiviserer hverdagen for sine kunder.

Lite egnede forretningssystemer er årsak til tungvinte og manuelle rutiner, og systemenes svakheter fører dermed til mange årsverk med unødvendig arbeid. Dette ser Multicase ofte i møte med nye kunder.

– Det er utrolig hva norske bedrifter aksepterer av systemene de besitter. En gjenganger er ineffektiv allokering og restordrehåndtering. På disse områdene er det ofte mennesker og ikke systemene som holder orden på vareflyten, forteller Bjørn Lie, salgssjef i Multicase. Regner man på hva dette utgjør i årsverk så summerer det seg ofte til store beløp.

Fokus på automatikk og effektivitet

Det å ha et godt produktutvalg og en fin nettbutikk kan tiltrekke kunder, men for å skape lojale og fornøyde kunder er man avhengig av det rette forretningssystemet. Med Multicase sitt ERP-system blir tidkrevende, manuelle oppgaver automatisert, noe som frigjør tid til verdiskapende arbeid.

– Vårt forretningssystem vet alltid hvilken kunde som skal ha hvilken vare til hvilken tid. Oppstår det avvik varsles både ansatte og kunder automatisk, sier Lie. Multicase har spesialisert seg på varehandelsbransjen. Systemene er optimalisert for salg i både nettbutikk og fysisk butikk, uavhengig av hvilke varer som selges. Multicase er tilpasset salg til både sluttbrukere og forhandlere, eller kombinasjoner av dette. Ved å rette seg inn mot varehandel vies all utvikling til denne bransjen og de kan tilby systemer som er skreddersydd for å effektivisere og automatisere handelsprosessene. Lie mener at deres rolle som spesialister gir klare fordeler for kundene.

– De fleste ERP-systemer er bygget for å passe inn i flere ulike virksomheter. Dette gjør at de er litt gode på alt, men de blir aldri best på noe, sier han.

«One point of entry»

For Multicase er det vesentlig at man skal slippe å legge inn samme informasjonen flere ganger. De jobber etter prinsippet «One point of entry», som går ut på at ting bare trenger å gjøres én gang. Registrerte data blir gjenbrukt i alle ledd, noe som fører til god kontroll og høy effektivitet, i tillegg til stor forutsigbarhet. Dette er spesielt viktig når det kommer til nettbutikk.

– Med vårt system har kunden den samme informasjonstilgangen i nettbutikken som en intern medarbeider har i forretningssystemet. Dette er grunnleggende for at kunden skal kunne betjene seg selv slik at medarbeidere kan fokusere på andre oppgaver, sier Lie.

Utmerket vekst

En av de som har dratt stor nytte av Multicase sine tjenester er Vertical Playground - vpg.no som er en spesialforretning for friluftsliv der det selges blant annet ski-, padle- og klatreutstyr. Multicase har levert forretningssystem og nettbutikkløsning og med det bidratt til en betydelig vekst. Da Multicase inngikk samarbeidet i 2009 omsatte VPG.no for 36 millioner, og i 2018 nådde de en omsetning på 157 millioner med en solid bunnlinje.

– VPG.no har benyttet Multicase hele denne perioden, noe som bekrefter at systemet skalerer godt for kunder med vekst og ambisjoner. VPG.no er svært bevisste brukere som utfordrer oss og driver utviklingen av Multicase videre. Noe som igjen er helt avgjørende for vår suksess. Vårt samarbeid med dem har vært veldig spennende og fruktbart, og vi kan ganske enkelt definere samarbeidet som et vinn-vinn-tilfelle, forteller Lie.

Med-gründer og daglig leder i VPG.no, Rune Kvalsnes bekrefter dette. – Det er veldig befriende å ha et godt forretningssystem på plass. Vi har både nettbutikk, fysisk butikk og lager. Å ha et så komplett system som Multicase som ivaretar alle disse funksjonene sparer oss for både tid og penger.