Position Väst

Position Väst:

Position Väst

Mange norske nettbutikker ønsker å satse internasjonalt, men mangler nødvendig kunnskap, kapital og nettverk. Her er en mulig løsning.

Hørt om Position Väst?

Det er totalt 17 svenske kommuner som samarbeider om å tiltrekke seg bedrifter som ønsker å etablere seg i det spennende området mellom Göteborg- og Osloregionen. De markedsfører seg sammen under navnet "Position Väst".

Det er flere ting som gjør området så attraktivt for norske nettbutikkersom ønsker å få en fot innenfor EU. Det er både en vel utbygd infrastruktur der, mye kompetent personale og gode logistikkforhold (det er blant annet kort vei til Nordens største havn i Gøteborg og flere internasjonale flyplasser).

Mange muligheter i området

Samtidig er prisene for eksempelvis lokaler, tomter og arbeidskrav i området mellom Göteborg- og Osloregionen mye mer fordelaktig enn i storbyene.

- Hvis man vil ha alle storbyfordeler, men et mye lavere kostnadsnivå, skal dere se nærmere på området mellom Oslo og Gøteborg, sier Erik Wallin, som representerer Position Väst.

Sist, men ikke minst så har Position Väst gode løsninger som kan forenkler etableringsprosessen. De kan bistå med både informasjon, et stort kontaktnettverk og forslag til finansieringsløsninger – kostnadsfritt og konfidensielt.

Skulle du ha spørsmål om lønn, skatt og andre konkreta råd om hvordan man etablerer et svensk aksjeselskap, så samarbeider Position Väst også med Business Sweden (Sveriges svar på Innovasjon Norge).

Vil du vite mer?

Besøk Position Väst sine nettsider eller ta kontakt

  • Erik Wallin, Koordinator av selskapsetableringer (+46 733 35 85 13)
  • Ann Palmnäs, Virksomhetsleder Position Väst (+46 701 64 94 98)

Se gjerne også video som viser litt om bakgrunnen for Position Väst:

Til toppen