Right Brain Til daglig øker de konverteringsraten hos store nettbutikker – nå vil de også hjelpe mindre aktører

Right Brain hjelper mange av de største nettbutikkene og kjedene i Norge med konverteringsoptimalisering. Nå ønsker byrået også å hjelpe mindre selskaper.

Det er vel og bra med mye og relevant trafikk til nettsidene, men optimal avkastning på markedsbudsjettet er ikke ensbetydende med optimal konverteringsrate (ofte forkortet «CRO»).

Med en middelmådig konverteringsrate er det vanskelig å skape lønnsomhet i et marked der klikkpriser og trafikk blir stadig dyrere.

Store selskaper som RiksTV, Varner-konsernet (med kjeder som Cubus, Dressmann, Bik Bok, Days Like This, Urban, Volt og Carlings) og Hafslund Strøm har forstått dette.

Disse selskapene jobber kontinuerlig med kvalitativ og kvantitativ research og dataanalyser av sine nettsider. Dette gir dem verdifull innsikt som de benytter seg av i videre testing og eksperimentering med mål om å økte konverteringsraten. De gjør mye selv, men har også inngått store avtaler med byrået Right Brain som har spesialisert seg på «CRO».

Hjelper kundene å samle lavthengende frukter

Right Brain retter seg i hovedsak mot mellomstore og store selskaper, men det er ikke dermed sagt at behovet for spesialister ikke er til stede blant de mindre virksomhetene.

Tvert imot, mener Joachim Furuseth, konverteringsspesialist og daglig leder i Right Brain.

- Jo mindre ressurser og markedsbudsjetter man har, desto mer må man jobbe for å påse at selve nettsiden presterer og at kundereisen er optimal. Konverteringsoptimalisering er i denne sammenhengen helt sentralt for mindre bedrifter.

Etter å ha gjennomført mer enn 160 optimaliseringsprosjekter har Right Brain valgt å svare på denne etterspørselen i SMB-markedet og lanserer nå tjenesten «Konverteringsspesialist On Demand».

CRO On Demand, som er forkortelsen, er ganske enkelt en konsulent som kontinuerlig følger med på hva som foregår på nettstedet, kommer med tips til endringer, og konkrete tiltak for å høste den lavthengende frukten. Som nettside-eier betaler man et fast månedlig beløp for å få tilgang til denne kompetansen.

Nytt fagfelt

Furuseth innrømmer at konverteringsoptimalisering som fagfelt er relativt nytt i Norge også blant større selskaper, men han håper og tror den nye tjenesten vil bli godt tatt imot i markedet.

- Selv med små forbedringer av konverteringsraten vil omsetningen og lønnsomheten i en nettbutikk få en solid økning. Etter hvert som konkurransen i markedet blir stadig tøffere og klikkprisene øker, blir konverteringsraten et stadig viktigere nøkkeltall, avslutter Furuseth. Les mer om CRO On Demand tjenesten her.