DIBS Webinar: Nordisk Netthandel & handlevaner | 12 februar | Kl. 10-11

Hvordan skiller danske, norske og svenske netthandlere seg fra hverandre? Hva har de til felles? Hva skal til for at du som nettbutikkeier skal lykkes lokalt i de ulike landene? Hvilken lokale trender er viktig å være oppmerksom på?

Dette webinaret handler om nordisk e-handel og vil gi deg innsikt i fakta og trender innen Norge, Sverige og Danmark. Lokale eksperter vil dele kunnskap om likheter og ulikheter,  gi tips og råd, og en oppdatering på trender og utvikling som er vel å merke seg innen nordisk netthandel.

Webinaret tar utgangspunkt i den årlige rapporten Nordic E-commerce 2018 som er basert på undersøkelse foretatt blandt 7000 nordiske netthandlere.

Gjør deg kjent med de nordiske netthandlere 

For å kunne tilpasse din nettbutikk lokalt, må du først bli kjent med dine kunder.  Det er noen signifikante forskjeller når vi sammenligner kunder som handler på nett i den Nordiske regionen – finn ut hva de går ut på!

Webinaret gir deg fakta, tips og råd om blant annet følgende:

  • Markedstørrelse og vekst.
  • Netthandlere fra Norge, Sverige og Danmark. Ser vi viktige forskjeller blant ulike alder- og familiegrupper? På hvilken måte er de nordiske naboene like, og ulike?
  • Hvorfor handler kundene på nett, og hva er årsakene for at de kansellerer et kjøp.
  • Online betalingsmåter - favoritter og 'må ha' løsninger i de ulike nordiske land.

Registrer deg her.