Vil endre loven: Arbeiderpartiet og Høyre foreslår ny regulering – kan gi en rekke nye nettbutikker

Politikerne skal utrede et forbud mot prisdiskriminering i leverandørleddet. Målet er å  legge forholdene bedre til rette for økt konkurranse, i hovedsak innen digital dagligvarehandel.

Maktkonsentrasjonen i dagligvaremarkedet i Norge er gammelt nytt. Markedet domineres av noen få kjeder, grossister og leverandører. 

- Pasienten er veldig syk. Forbrukerne betaler for mye for maten, de har for dårlig utvalg, og det er i realiteten bare én tilbyder til netthandel, sier stortingsrepresentant Peter Frølich i Høyre til Aftenposten.

Annonse

Målet er lik pris for lik vare, uansett om det er Kolonial.no, en nystartet nettbutikk eller den lokale matbutikken på hjørnet som står bak innkjøpet. Vinneren er dermed den aktøren som driver mest effektivt. Ulike innkjøpsbetingelser blir dermed en saga blott.

Som leder av digitaliseringsutvalget legger Frølich frem en resolusjon til Høyres landsmøte.

Arbeiderpartiet jobber i disse dager med et tilsvarende politisk forslag. 

- Jeg tror vi kan få en eksplosjon av nye aktører i dagligvarebransjen, særlig på nett, sier Frølich. Han sier at slike reguleringer normalt ikke ønskelig for Høyre, men at det nå er tvingende nødvendig. Han trekker frem forbudet mot SAS sin bonusordning på innenlands flyvninger som forrige gang en slik regulering var nødvendig. Det endte som vi alle vet med at Norwegian fikk fotfeste på markedet.   

Det er fortsatt mye som skal diskuteres og høringsrunder som skal gjennomføres, men Konkurransetilsynet er foreløpg kritiske. De frykter reguleringen kan virke mot sin hensikt og skade konkurransen ved at kjedene mister incentivene for å forhandle frem lave priser - noe som igjen vil gi høyere matvarepriser.  Forbrukerrådet er derimot positive til det politiske forslaget.

Kjetil Graver som er daglig leder i Brandhub som driver Godtlevert.no og Adams Matkasse har ved gjentatte anledninger kritisert maktkonsentrasjonen i norsk dalgvarehandel. Det samme har Karl Munthe Kaas i Kolonial.no gjort.

Da Marked.no gikk konkurs for få uker siden, forklarte styreleder Ole Vinje konkursen med dårlige innnkjøpsbetingelser.

– Vi fikk dårlige innkjøpsbetingelser, og det var vanskelig å trenge seg inn i dagligvaremarkedet.

Annonse

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!