Flere partier vil avvikle omstridt tollfrigrense

Regjeringen økte tollfrigrensen i 2014 til 350 kroner. Nå ønsker flere partier på Stortinget endringer i ordningen som koster staten enorme summer.

For få uker siden presenterte Kristelig Folkeparti sitt alternative statsbudsjett. Der fremkom det at de ønsker å avvikle den såkalte "tollfrigrensen" som gjør det mulig å handle varer toll- og avgiftsfritt om du handler for mindre enn 350 kroner (inkludert frakt). De ønsker å avvikle ordningen fra 1.juli 2017 og beregnet en inntekt til staten på 500 millioner kroner neste år som et resultat av dette.

- KrF har kommet til at vi ikke lenger kan ha et slikt avgiftsfritak - særlig ikke i en tid da vi mer enn noen gang trenger arbeidsplasser for unge uten høyere utdanning, slik norsk handelsnæring kan tilby. Vi foreslår implementering av nullgrensen fra 1.7.2017, skriver KrF i sitt alternative statsbudsjett for 2017.

Annonse

Samtidig ønsker de å gjøre det enklere for kundene selv å betale merverdiavgift og eventuell toll når de handler utenlands.

- Vi foreslår en bevilgning på 10 mill. kr til etablering av en brukervennlig, elektronisk innbetalingsordning for avgift ved handel i utenlandsk nettbutikk hos Skatteetaten. Flere land rundt oss er i ferd med å innføre liknende ordninger.

Får støtte av Arbeiderpartiet

Nå får Kristelig Folkeparti støtte av Arbeiderpartiet. I Aps alternative statsbudsjett foreslår de å avvikle ordningen og beregner økte inntekter til Staten på 933 millioner kroner i 2017.

- Grensen innebærer at varesendinger fra utlandet med verdi under 350 kroner er fritatt for merverdiavgift og eventuell toll og særavgifter. Dersom varen selges fra en norsk selger påløper det på vanlig måte merverdiavgift og eventuelt særavgifter fra første krone. Dette gjelder også ved omsetning fra norske nettbutikker. Grensen på 350 kroner gir derfor en konkurranseulempe for norske bedrifter. Arbeiderpartiet foreslår å fjerne adgangen til avgiftsfri innførsel fra 01.04.2017. Forslaget vil bidra til å sikre norske arbeidsplasser og fjerne et stadig økende skattetap for staten, skriver Arbeiderpartiet i sitt alternative budsjett.

- Økningen av grensen for avgiftsfri innførsel til 350 kroner, samt generell vekst i netthandel på om lag 15 pst årlig, gjør at tapet i merverdiinntekter for staten i 2017 antagelig er langt høyere enn 1,3 milliarder kroner. Svakere kronekurs trekker i motsatt retning. Vårt anslag på 1,4 milliarder kroner i årseffekt for 2017 er allikevel konservativt. Med implementering fra 01.04.2017 gir forslaget en anslått merinntekt på 933 millioner kroner.

I likhet med KrF, har også Arbeiderpartiet satt av 10 millioner kroner til å lage en elektronisk innbetalingsordning for kunder som handler i utlandet.

Vanskelig å beregne eksakte tall

Arbeiderpartiet påpeker i sitt budsjett at det er vanskelig for Finansdepartementet å beregne hvor mye dagens ordning koster staten, da kjøp under 350 kroner ikke registreres i dag.

De viser dog til Menon Business Economics sin rapport i 2014 som beregnet skatteutgiften ved den daværende grensen på 200 kroner og en rapport fra Norges Bank med data basert på faktiske transaksjoner fra SSB.

Annonse

Beregningene viste reduserte merverdiinntekter på 1,3 milliarder kroner i 2014. I tillegg kom tapte ringvirkningsskatter- og avgifter knyttet til tap av arbeidsplasser og lavere verdiskaping i handelsnæringen, av Menon anslått til å utgjøre om lag 1 milliard 2014-kroner. Arbeiderpartiet påpeker imidlertid at dette er svært usikre beregninger som de ikke inkluderer i sin beregning av provenyeffekten.

- Økningen av grensen for avgiftsfri innførsel til 350 kroner, samt generell vekst i netthandel på om lag 15 pst årlig, gjør at tapet i merverdiinntekter for staten i 2017 antagelig er langt høyere enn 1,3 milliarder kroner. Svakere kronekurs trekker i motsatt retning. Vårt anslag på 1,4 milliarder kroner i årseffekt for 2017 er allikevel konservativt. Med implementering fra 01.04.2017 gir forslaget en anslått merinntekt på 933 millioner kroner.

Regjeringen selv har i sitt eget budsjett ikke foreslått noen endringer i tollfrigrensen.

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!