God arbeidsflyt spiller en avgjørende rolle i din produktmarkedsføring

Å skape en god kundeopplevelse i alle kanaler er svært avhengig av innholdet som du har tilgjengelig. Jo rikere, mer nøyaktig og mer tidsriktig informasjonen er, jo bedre.

Du kan øke verdien av produktmarkedsføringen ved å fokusere på produktinnhold, historien produktene forteller og hvor smidig du jobber når du lanserer nye sortimenter for nye markeder.

Et product information management-system (PIM-system) støtter deg i alt dette: du håndterer all produktinformasjon, produktmarkedsføring og digitale ressurser på ett sted. Fra PIM-systemet kan du spre produktmarkedsføringen ut i alle salgskanaler, mens du kan være trygg på at informasjonen du sprer er nøyaktig, alltid konsekvent og oppdatert i alle kanaler.

For å maksimere gevinstene av å ha et PIM-system, må organisasjonen etablere en god arbeidsflyt som gir effektivitet for både din personlige arbeidsprosess og prosessen der dine produkter berikes. Disse prosessene bør være enkle, gjøre samarbeid lettere og ha som mål å automatisere repeterende oppgaver.

Økt effektivit kan gjøres ved å arbeide i en parallell prosess hvor alle de forskjellige bidragsyternee kan fullføre sin del av produktarbeidet uten å måtte vente på andre, eller samarbeide om å fullføre innholdet. Dette reduserer produksjonstiden.

Husk også at automatisert arbeidsflyt reduserer repeterende oppgaver, og du dermed kan bruke mer tid på innholdsproduksjon fremfor administrasjon. Som et eksempel kan et PIM-system holde oversikt over hvor langt man har kommet i prosessen på hvert enkelt produkt med en skala som viser fremdriften. Systemet lar deg definere et sett med trinn eller regler som produktet trenger å gå gjennom for å være 100% komplett og klar for publisering. Reglene kan tilpasses den spesifikke arbeidsflyten i ethvert prosjekt, og gruppemedlemmer kan enkelt overvåke fremdriften på hvert eneste produkt.

I et avansert PIM-system kan din personlige arbeidsflyt også tilpasses. Oppgaver kan generes automatisk basert på atferden til spesifikke gruppemedlemmer. Du kan også be om personlige varslinger for når du må ta affære, basert på dine egendefinerte kriterier. Meldingen lar deg holde styr på hvor du er i PIM-prosessen. Fordelene med å bruke disse systemverktøyene er at du alltid vil vite når du bør involvere deg. På den måten får du hjelp til å bedre prioritere ditt daglige arbeid og en jevnere arbeidsmengde.

En god, tilpasset arbeidsflyt spiller en avgjørende rolle i ditt arbeid med produktmarkedsføring, siden dette hjelper deg og din organisasjon med å være effektiv og frigjør tid for kreativitet og kvalitet. En standardisert arbeidsflyt passer ikke nødvendigvis alle avdelinger, personer, prosjekter og oppgaver, så se etter en passelig arbeidsflyt som kan skreddersys til dine behov når du ønsker å investere i et PIM-system.