Har gått inn med en halv milliard kroner  - ny teknologi blir avgjørende for å gjøre selskapet lønnsomt
(Foto: Kolonial.no)

Storinvestor innrømmer høy risiko:

Har gått inn med en halv milliard kroner  - ny teknologi blir avgjørende for å gjøre selskapet lønnsomt

Rasmussengruppen eier aksjer i Kolonial.no til en verdi av 342,5 millioner kroner, i tillegg har de gitt nettbutikken 200 millioner kroner i lån. - Det er selvfølgelig en fare for at de ikke lykkes, sier Dag Rasmussen.

Investeringsselskapet fra Kristiansand gikk i januar inn med 200 millioner kroner i et lån som kan gjøres om til aksjekapital. 

– Nå har vi jo investert over 500 millioner kroner inkludert det konvertible lånet på 200 millioner kroner i Kolonial.no. Men en eller annen gang kan det jo bli nok. De tjener ikke penger, og det er selvfølgelig en fare for at de ikke lykkes. Men vi har fortsatt troen, sier Dag Rasmussen til Dagens Næringsliv

Kolonial.no ble i fjor priset til 1,5 milliarder kroner totalt, og har lagt bak seg en kraftig vekst. De har likevel vært avhengig av kontinuerlig påfyll av kapital og har gått med store underskudd. 

Avventende til å gå inn med mer

Arctic og SEB utreder nå ut mulighetene for en ny Kolonial-emisjon.

Rasmussengruppen er avventende til å gå inn med enda mer, basert på de resultatene som Kolonial.no har levert ifølge DN.

Ifølge Rasmussen må Kolonial.no fortsette å gjøre tilpasninger for å komme dit de bør være. De har i første halvår av 2018 nedbemannet med over 100 personer. 

- Selskapet er i gang med en helt nødvendig automatiseringsprosess. Vi mener plukking av varer er nødt til å bli automatisert for å få kostnadene ned på et nivå som betyr at dette kan bli butikk. Får de det til, tror jeg selskapet har en fremtid, sier Rasmussen.

- Så tenker vi også at det må lages et system som gjør at dagligvarene kan plasseres utenfor boligen på dagtid i låsbare kjølebokser eller lignende. Dette vil selvfølgelig ta tid, så vi har som investorer på oss tiårsbriller, sier Rasmussen.

Rasmussengruppen har for 2017 49.549 Kolonial-aksjer, bokført til 342, 5 millioner kroner. Det utgjør 22,3 prosent av aksjene i Kolonial.no. Det konvertible lånet på 200 millioner kroner kommer i tillegg, noe som gjør at Rasmussens samlede eksponering nå er 542,5 millioner kroner i Kolonial. Deres andel i selskapet vil øke til 30 prosent om lånet omdannes til egenkapital.

Til toppen