Slutt å føle deg utenfor: Her er 62 digitale fagtermer som garantert vil hjelpe deg

Det kan være vanskelig å henge med på alle fagtermer og trendord som florerer rundt der ute. Spesielt om det er termer man aldri har hørt før.

Mange blir rett og slett overveldet av å sitte i et møte med de spissede ekspertene, og klarer ikke henge helt med. I et innlegg først publisert på Right Brain sin blogg, listet Deniz Gün opp 62 ulike begrep han mener leserne på eHandel.com burde ha kjennskap til.

Ønsker å øke bevisstheten

Gün, som er medgründer og konverteringsspesialist i Right Brain, sier at en av grunnpilarene i Right Brains strategi har vært å gjøre CRO (Conversion Rate Optimization, på norsk “Konverteringsoptimalisering) til noe som står høyt i fokus hos bedrifter og bedriftseiere i Norge.

- Derfor har vi tatt et bevisst valg i å dele med oss av vår kunnskap, sier Gün.

En stor utfordring i Norge

-  Vår største utfordring som et byrå som utelukkende arbeider med CRO er å forklare for bedriftseiere og bedrifter om viktigheten av CRO. Kontinuerlig og godt arbeid med CRO vil ha en enorm positiv effekt både i omsetning og på bunnlinjen. Bevisstheten rundt CRO har eksistert i vårt naboland, Sverige, i snart et tiår. Men i Norge er det noe som først i den siste tiden har kommet til overflaten, sier Gün.

- I tillegg til alle ukjente fagtermer som slenges rundt så er faktisk også termen “CRO” noe som er ukjent for mange, dessverre, legger han til.

Hva er egentlig “CRO”?

CRO, som på norsk og uten forkortelse står for “konverteringsoptimalisering”, handler om om å få de besøkende på et nettsted til å gjøre det man som eier av nettstedet ønsker de skal gjøre. Men for å få til det må man først lære sine besøkende å kjenne.

Man må skape minst mulig friksjon og så kort vei som mulig fra start til slutt.

Et nettsted må derfor innfri den besøkendes forventninger helt fra starten av. Hvordan gjør man det? - Jo, det gjør man ved å analysere kvantitativ og kvalitativ data som forteller eieren av nettstedet hva som forventes, sier Gün.

- Før man kan lese en hel bok må man lære seg alfabetet, på samme måte må man kunne noen grunnleggende ord før man kan sette sin CRO strategi. Derfor har vi valgt å dele vår liste med eHandel.com sine lesere, sier Gün.

A


A/B-test (Split Test)

En eksperimentsmetode der to versjoner av et nettsted/landingsside sammenlignes opp mot hverandre for å finne ut av hvem som presterer best opp mot de oppsatte mål.

Above the fold

Den første delen på ditt nettsted som vises helt i starten og som er synlig uten at den besøkende trenger å scrolle kalles ”Above the fold”. Den delen som de fleste av dine besøkende kommer til før de eventuelt forlater kalles “the avarage fold”. Tenk derfor nøye gjennom hva som er ditt viktigste innhold, og plasser akkurat det innholdet høyt oppe (Above the fold).

Analytics

Forkortelse for Google Analytics. Du vet sikkert hvilket verktøy vi snakker om her, og sjansen er stor for at du jobber med dette verktøyet på daglig basis da det er et av verdens mest brukte statistikk- og analyseverktøy.

AOV

En forkortelse for Average Order Value og det betyr akkurat det du leser, gjennomsnittsverdien av alle ordre gjort i din nettbutikk.

B


B2B

Business to Business. Når et selskap gjør forretninger med andre selskaper kaller man det for B2B.

B2C

Business to Consumer. Når et selskap gjør forretninger rettet mot konsumenter (privatpersoner) kalles det for B2C..

Bannerblindhet

Et fenomen som inntreffer hos besøkere som surfer rundt. Det betyr at man bevisst eller ubevisst ignorerer bannerannonser eller bannerlignende design.

Bounce Rate

Forteller deg hvor mange prosent av dine besøkende som bare besøkte ÈN av dine sider, og deretter forlot nettstedet.

Breadcrumbs

Grafiske elementer som hjelper besøkeren å navigere på siden. Ligger som oftest høyt oppe på siden og viser ved hjelp av lenker/ord nøyaktig hvor man befinner seg, og under hvilken kategori man er, og/eller hvilken “bane” man har navigert seg gjennom.

Brukertester

En måte å teste brukervennligheten på ditt nettsted. Testene gjøres mot personer som inngår i selskapets primære målgruppe.

C


Call To Action (CTA)

Alla nettsteder har sine spesifikke mål og en CTA`s hensikt er å på en tydelig måte vise hva det målet er. En tydelig og bra CTA lokker besøkeren til å klikke på det du vil han skal klikke seg inn til.

Cart abandonment

Når en besøker har påbegynt en kjøpsprosess (lagt varer i handlekurv), men bestemmer seg for å avbryte kjøpet kalles det for cart abandonment.

Chunking

Når man på en strukturert måte deler opp innhold, informasjon/tekst eller et skjema for å gi nettstedet økt lesbarhet.

Click Through Rate (CTR)

Den prosenten som har klikket på en lenke eller knapp sammenlignet med hvor mange som så innholdet.

Click-map

En form for heat map der man visuelt kan spore alle klikk som er gjort på et nettsted. Du kan benytte deg av et click-map for å få en bedre forståelse for dine besøkendes atferd.

Clickbait

Refererer til alt det dårlige “Hun besøkte sin bestefar, du gjetter aldri hva som skjedde!” innholdet som finnes på internett der publisisten har til hensikt å lokke inn besøkere for å tjene penger på annonser og for å få klikk.

CMS

Står for Content Management System, altså et innholdshåndteringssystem. Det er en programvare som gjør at man kan vedlikeholde og gjøre endringer på sitt nettsted, uten å måtte ha en utvidet teknisk kompetanse. Det finnes en rekke ulike CMS-løsninger, både gratis- og betalversjoner.

Content marketing

En populær markedsføringsmetode der selskap skaper eget innhold og/eller kjøper inn innhold fra eksterne byråer der hensikten er å tiltrekke seg, eller beholde, kunder ved hjelpe av godt innhold som ikke direkte er utformet som klassisk reklame.

Copy

Egentlig en forkortelse for “copywriter” (tekstforfatter), men blir benyttet i hverdagslig tale som et begrep for en form av skrevet tekst. Kan for eksempel bli benyttet slik: “Du må tenke nøye gjennom hva slags copy du skal ha på knappene”.

Conversion Rate Optimization (konverteringsoptimalisering)

Det å jobbe med konverteringsoptimalisering innebærer at man på en strukturert og systematisk måte jobber kontinuerlig for å forbedre nettstedet med hensikt å øke sin konverteringsrate. Når man jobber med CRO så måler, tester og analyserer man data som igjen over tid bidrar til å gjøre nettstedet bedre.

Cost per Click (CPC)

En betalingsmåte for annonser og kampanjer online. CPC er den kostnaden annonsøren betaler hver gang noen klikker på annonsen.

CRO-Evaluering

Her har vi en av Right Brains egne fagtermer! En CRO-evaluering er en komplett og grundig analyse av dataene på et nettsted. Brukeropplevelsen på nettstedet gås grundig igjennom for å finne åpenbare, men skjulte, forbedringsområder. Funnene i en slik evaluering blir i sin tur benyttet for å øke konverteringen på et nettsted.

CTA copy

For å få dine besøkere til å klikke på dine CTA’er så må du ha en copy som trigger til interesse. CTA copy er den teksten du velger å benytte deg av på dine Call-To-Action lenker eller knapper.

D


Den lange halen (The long tail)

Er et begrep som fritt tolket betyr noe i duren “Mange bekker små”. Om man skal applisere denne lærdommen i sitt CRO arbeid kan man tenke seg at mange små utbedringer, til sammen, vil utgjøre en stor forbedring i konverteringsraten.

Design credibility

Det finnes en rekke ulike triks man kan ta i bruk for å vise en besøker at sin side er troverdig og sikker å handle fra. Det kan for eksempel være noe så enkelt som at alle tekster er korrekt stavet, at ingen elementer på siden ser rare eller feil ut. Eller at det finnes informasjon på siden om fraktkostnader, returer og kontaktopplysninger.

Dynamisk innhold

Når et nettsted viser ulikt innhold for ulike typer besøkende basert på deres demografi, interesser etc. Altså personlig innhold

E


Emotional persuasion

Er en teknikk der man spiller på menneskers følelser for å påvirke de til å ta en beslutning. Kan for eksempel være følelser knyttet til sorg, kjærlighet, nervøsitet eller sinne. Du kjenner sikkert igjen det når du tenker på følelsen du får når du ser noe fra Røde Kors eller Kreftforeningen.

Exit (intent) popup

En lightbox, ellers populært kalt “pop-up”, som dukker opp med et budskap når den besøkende er på vei til å forlate nettstedet eller nettbutikken.

Exit survey

Et kort spørreskjema som dukker opp når den besøkende er på vei til å forlate nettstedet. Som oftest med spørsmål knyttet til hvordan besøkeren opplevde siden.

Eye tracking

Et verktøy som måler øynenes bevegelser for å finne ut av hva en besøker faktisk ser på, hva han ignorerer og hvordan pupillen reagerer på ulike stimuli på nettstedet. Benyttes blant annet for å få en bedre forståelse av hvordan en besøker opplever ditt nettsted og for å finne forbedringsområder.

F


Flickering

Når du A/B-tester har du sikkert lagt merke til at du iblant får et lite glimt av originalsidens innhold. Dette skjer fordi siden lastes før scriptet tilhørende ditt testverktøy lastes. Det blir da en rask “flickering” før variantinnholdet lastes.

Friksjon

Friksjon skapes når elementer på et nettsted forvirrer eller distraherer den besøkende fra å gjøre det han egentlig burde gjøre, og det kan føre til en tapt konvertering. Et eksempel på et friksjonselement kan være en komplisert navigering, manglende overskrifter eller en dårlig strukturert tekstblokk uten punktlister osv.

G


Gated content

Dersom du for eksempel har en e-bok, video eller webinar som ligger på ditt nettsted bak en login eller bak et “fyll inn dine kontaktdetaljer” skjema så kalles det for “Gated content” eller “Låst Innhold” på norsk. Det kan for eksempel være at den besøkende må samtykke til å motta nyhetsbrev fra deg for å kunne laste ned innholdet.

Google Analytics Health Check

Vi messer jo hele tiden om hvor viktig det er å basere sine beslutninger på data fremfor å gjette seg frem. Men hva skjer da om ditt analyseverktøy er satt opp feil? Jo, da er det en stor sannsynlighet for at du fatter dårlige beslutninger basert på invalid og korrupt data. En Google Analytics Health Check innebærer at du finner ut av om ditt verktøy er korrekt satt opp.

Google Analytics IQ

Står for Google Analytics Individual Qualification (IQ) og er et sertifikat en person får etter å ha gjennomgått og bestått en test knyttet til Googles egne kurs i Analytics Academy. Er du nysgjerrig på å skaffe deg et slikt sertifikat kan du gjøre det her.

Growth hacking

Growth hacking er en markedsføringsteknikk som har fokus på tilvekst. Det handler om å forbedre selskapets resultat ved å tiltrekke seg oppmerksomhet på andre måter enn kun via tradisjonell markedsføring. Det kan for eksempel gjøres via en kombinasjon av SEO, webanalyse, A/B tester og content marketing.

H


Heat map

En grafisk fremstilling som viser deg, ofte ved hjelp av farger fra varmt til kaldt, hvilke deler av ditt nettsted som får mest og minst oppmerksomhet. Kan eksempelvis vise klikk, scroll eller bevegelser.

HiPPO (Highest Paid Person in the Office)

En person høyt oppe i næringskjeden i en bedrift som gjerne tar beslutninger basert på egne personlige meninger og betraktninger. Du kan lese et eget innlegg om HiPPO her.

I


Inbound marketing

Til forskjell fra outbound marketing (tradisjonell reklame, uadressert reklame osv) handler inbound marketing om å gjøre seg fortjent til oppmerksomheten fra en person – uten å forstyrre. Det kan for eksempel handle om å tilby relevant og hjelpsomt innhold som igjen spres via blogg eller via sosiale medier.

Interaksjonsdesign

Handler om å lage design som har fokus på brukeren/besøkeren. Enkel flyt og tydelig layout gjør det rett og slett enklere for besøkeren å navigere seg rundt på nettstedet. Man kan kanskje si at interaksjonen fungerer best når man merker så lite som mulig av den.

Interne lenker

En lenke som fører til noe internt på samme nettsted. Dette er et eksempel på en intern lenke.

K


Konvertering

En konvertering kan, avhengig av hva du har som mål i ditt selskap, for eksempel være at den besøkende gjennomfører et kjøp, kontakter deg via et skjema eller booker inn et møte med deg. Altså når en besøkende gjør nøyaktig det du vil, da har du en konvertering.

Konverteringsfunnel

Benyttes for å illustrere de ulike trinnene en besøker tar på veien mot en konvertering.

Konverteringsgrad/rate

Om du har 10 000 besøk på ditt nettsted og 1 000 av de kjøper et produkt eller en tjeneste fra deg så har du en konverteringsrate på 10%. Altså hvor mange prosent av dine besøkende som fullførte et kjøp (konverterte).

L


Landningsside

En landningsside er en spesifikk side du har valgt at dine besøkende skal lande på når de kommer til ditt nettsted via en kampanje, annonse eller søk.

Lead

Ikke en fagterm spesifikt knyttet til akkurat CRO, men et ord mange kan lure på hva de betyr. Potensielle kunder som har vist interesse ved å gjøre en handling på ditt nettsted, for eksempel gitt deg sin kontaktinformasjon kan kalles «et lead».

Live chat

En chat der dine besøkende kan snakke/skrive med en person fra for eksempel din kundeservice direkte fra nettstedet.

M


Mouse move map

Ved hjelp av et mouse move map kan man spille inn og analysere besøkernes musebevegelser.

Multivariant test (MVT)

For å enklere kunne finne ut av hvilken endring som påvirker den besøkende er det smart å bare teste én ting ad gangen (A/B test). I en multivariasjons test kan man teste en rekke variasjoner og kombinasjoner simultant for å finne ut av om kombinasjonen presterer bedre enn bare endringen av et enkeltstående element.

Du har for eksempel endret copy på en knapp og størrelse/farge på headingen. En multivariant test kan da regulere det slik at du finner ut av om det var knapp, headingen eller begge kombinert som gjorde utslaget og økte konverteringen.

N


Nofollow

Er noe du bør passe på at IKKE er aktivert på hele ditt nettsted. Det betyr nemlig at søkemotorer ignorer innholdet ditt og ikke indekserer det for søk. Du blir altså ikke synlig i Google. No visits = No conversion ; )

Men la oss si du har en “privat” side du kun ønsker skal være tilgjengelig for de som har hele lenken, da kan “nofollow” være smart å ha på den URL`en da det da ikke vil bli søkbart i en søkemotor.

O


Omnichannel

Dette er kanskje sjefen over alle fagtermer i moderne tid. Det betyr at du setter besøkeren i fokus og påser at opplevelsen er like bra uavhengig av hvilken kanal man benytter seg av. Du er tilstede i flere kanaler som for eksempel nettbutikk, fysisk butikk, SMS, chat, telefon, mail, print annonse, digital annonse etc.

Optimize (Google)

Googles egne A/B test verktøy som er gratis (foreløpig) for alle. De har også versjonen Google Optimize 360, som ikke er kostnadsfri og som har litt flere funksjoner. Er du nysgjerrig på å teste ut Optimize kan du klikke her.

P


Persona

En fiktiv person som skal speile den faktiske målgruppens atferd, holdninger, kunnskaper, digitale vaner osv. Persona (eller buyer persona) skapes ofte for å enklere kunne forstå og se hvem man faktisk kommuniserer mot og med.

Persuasion techniques

Ulike typer av overtalelsesteknikker man kan benytte på sitt nettsted. Det kan handle om å øke troverdigheten på nettstedet, spille på de besøkendes følelser eller overtale gjennom å vise frem hvor mange fornøyde kunder man allerede har.

Preheader

Den aller første teksten du ser på en epost når du ser den i forhåndsvisningsfeltet i din e-post klient. Den teksten du ser først under emnefeltet. Denne teksten er med på å påvirke hvor mange som kommer til å åpne din mail (Open Rate). Preheader ble for noen år tilbake lansert som den fjerde triggeren for å kunne påvirke open rate ved siden av avsendernavn, tidspunkt for utsendelse og emnefelt.

R


ROI (Return on investment)

Når man måler hvor mye man får tilbake fra en investering man har gjort. Benyttes ofte for å vurdere hvor bra en investering faktisk var.

S


Scarcity

En metode som ligger under “URGENCY paraplyen” som er en av de mest effektive markedsførings taktikkene. Dersom det bare finnes to plasser tilgjengelig på flyet så vil det automatisk gjøre deg mer ivrig etter å sikre deg billetten da du ikke vil risikere at det blir utsolgt. Dersom du vet at noe finnes i begrenset eller tidsbegrenset opplag kommer det til å påvirke deg. Du vil ikke gå glipp av tilbudet og du verdsetter automatisk produktet/tjenesten høyere.

Scroll map

Et verktøy for å se nøyaktig hvor langt ned på nettstedet dine besøkende beveger seg når de scroller. Du vil ved hjelp av et scroll map kunne se hva av ditt innhold som ikke blir sett, og dermed burde flyttes høyere opp.

Storytelling

En annen fagterm der ute er ordet storytelling. I utgangspunktet betyr det akkurat det man leser “å fortelle en historie”. I markedsføringsøyemed handler det om å kunne knytte en god historie til sitt produkt, tjeneste eller merkevare. For eksempel har Pepsi forsøkt seg med mye storytelling i sine kampanjer de siste årene, men vekslende hell.

T


Tagline

En kort tekst på en side som enkelt forklarer nøyaktig hva siden representerer og inneholder. Ikke glem at en tagline er en perfekt kandidat for A/B testing.

Trial model

Når man tilbyr en prøveperiode for en tjeneste før man må betale for den. En glimrende mulighet for la de besøkende teste produktet/tjenesten før de gjennomfører et faktisk kjøp.

U


Unique Selling Point (USP)

Det du mener skiller deg fra dine konkurrenter og det som gjør deg unik. Kan for eksempel være et stort varelager, rask levering og mulighetene for å returnere en vare i en fysisk butikk.

Urgency

Fort deg! Kjøp nå! Nå er det bare to plasser igjen på flyet! Å skape følelsen av at man har dårlig tid slik at den besøkende tar en raskere beslutning enn vanlig.

User Experience Design (UX-design)

UX betyr kort og godt “brukeropplevelse”. Det handler om å legge til rette for å gjøre hverdagen enklere for brukeren/den besøkende og forbedre opplevelsen av en tjeneste eller et produkt. UX-design består av flere ulike deler som for eksempel visuelt design, interaksjonsdesign, brukbarhet, brukervennlighet, ergonomi, tilgjengelighet og informasjonsarkitektur.

V


Visual hierarchy

Mennesker tolker elementer med ulik viktighetsgrad avhengig av hvilken rekkefølge de ligger i. Med andre ord så oppfatter vi elementer som ligger i toppen som mye viktigere enn det som ligger under.

Og sist men ikke minst her her du fagtermer på «W»


Webpsykologi

Ved å benytte og applisere enkle psykologiske prinsipper kan man påvirke hvordan en besøkende oppfatter ditt nettsted.

WordPress

Verdens største CMS software (se CMS) for nettsteder, blogger og nyhetssider.

WYSIWYG

What You See Is What You Get. En løsning som oftest blir omtalt i forbindelse med software og CMS. Løsningen gjør at brukeren ikke behøver HTML kunnskap, og det som skrives inn i innholdsområdet er nøyaktig det som blir resultatet ved publisering.

Da er du oppdatert på fagtermer. Så neste gang vi sees så kan du dem, alle sammen!