Tredelt norsk tiltaksplan: Her er Ikea sin nye tiltaksplan for å møte fremtiden – legger blant annet ned showrooms

Da Ikea i løpet av kort tid åpnet tre showrooms, ble det mye diskutert i bransjen om dette var fremtidens kjede-konsept. Nå har Ikea evaluert konseptet og svaret er nei.

Ikea opplever som mange andre kjeder og nettbutikker nå at lønnsomheten faller og forretningsmodellene som tidligere fungerte godt, må oppgraderes.

Ikea iverksetter derfor et treddelt endringsprogram for å møte fremtiden.

Annonse

 IKEAs visjon er å skape en bedre hverdag for de mange menneskene. Men med økende urbanisering, fokus på bærekraft og digitalisering, er ikke hverdagen som den en gang var. Hensikten med dette endringsprogrammet er å stake ut en ny kurs for å forme fremtidens handel, basert på alt vi vet om hvordan folk lever livene sine hjemme og hva de ønsker, sier Clare Rodgers, administrerende direktør i for Ikea Norge i en pressemelding.

1) Møte kundenes krav på en bedre måte

Det første punktet  i Ikea sitt endringsprogram handler om å møte kundenes økte krav på en bedre måte. 


Clare Rodgers CEO Ikea Norge

Clare Rodgers fra Ikea Foto:  Johan Nord / Pressebilde fra Ikea

– I dag finnes det mange eksempler på at vi jobber på en måte som passer oss best, ikke kunden. Vi må tenke mer på hva kunden trenger og mindre på hva som hindrer oss. I dag forventer kundene at de finner nøyaktig de samme produktene på IKEA.no som på varehuset, og fra og med 1. september vil de kunne få nettopp det, sier Clare Rodgers.

I praksis betyr dette blant annet de ansatte i større grad må kjenne hele Ikea og ikke bare sin deloppgave i det gigantiske selskapet. For at de ansatte skal få jobbe mer på tvers i organisasjonen,  startes det derfor nå en prosess for å øke samtlige stillingsprosenter til over 20 prosent.

- Dette vil være et vesentlig virkemiddel for å kunne jobbe på tvers, sier Rodgers.

I løpet av det kommende året vil Ikea også investere i den digitale handleopplevelsen på IKEA.no med nye digitale planleggere for både kjøkken, madrasser og garderobeskap.

2) Kortere leveringstider

Et annet fokusområdet for hos Ikea, er å korte ned leveringstiden og utvikle nye kundetilbud. Samtidig vil tjenester som ikke fungerer bli lagt ned.

Annonse

- Som et ledd i vårt arbeid for å korte ned leveringstidene har vi satt fullt trykk på Oslo, med ambisjon om å nå hele landet på sikt. Fra 1. september skal vi ha redusert leveringstiden til fem dager, med ambisjon om tre dager i Oslo-regionen, sier Rodgers.

IKEA jobber også for å for å etablere et sentrallager i Vestby utenfor Oslo i 2020. Dette lageret skal betjene Oslo og områdene sør for Trondheim. For å redusere leveringstiden nord for Trondheim, bygger selskapet nå også et lager på Leangen i Trondheim som vil stå klart om kort tid.

3) Reduserte kostnader

Den tredje og siste delen av endringsprogrammet handler om å gjennomføre kostnadskutt i alle deler av virksomheten. Etter en tid med fallende lønnsomhet her i Norge er målet å redusere kostnadene med 10 prosent.

Vi omtalte nylig Ikea sin evaluering av alle nye utbyggingsprosjekter i Norge. Konklusjonene fra prosjektet vil foreligge i desember 2018.

Ikea avvikler også prøveordningen med showrooms og pick-up points i Tromsø, Ålesund og på Skøyen i Oslo. Ifølge Ikea vil de omtrent 50 ansatte som blir berørt av omleggingen, bli tilbudt nye stillinger internt i selskapet.

– Vi utvikler hele tiden vårt konsept og tester ut nye måter å møte kunden på. For tre år siden åpnet vi Service og pick-up points i Ålesund og Tromsø, og for to år siden på Skøyen i Oslo. Dette var et tilbud for de som ønsket en kombinasjon av netthandel, inspirasjon og planlegging. Norge var del av en global pilot sammen med flere andre land. Etter en grundig evaluering er konklusjonen at dette konseptet ikke har fungert etter intensjonen. Service og pick up pointsene i Norge har heller ikke vært lønnsomme. Vi vil derfor i løpet av 2018 stenge de tre vi har i Norge, for å kunne fokusere på andre løsninger i møte med kunden, avslutter Rodgers.

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!