×
Annonse for
ANNONSE: Hva kreves for å lykkes med et samarbeid?
(Bilde: Yayimages)

Bli venn med dine beste kunder

Hva kreves for å lykkes med et samarbeid?

Hvert samarbeid er unikt, men det finnes noen fellesnevnere.

  • Dette er en annonse.
  • Felles mål og visjoner: Forsøk så tidlig som mulig i prosessen å identifisere hva som driver partene og finn ut om det finnes felles mål og ambisjoner. Og se gjerne også på om selskapene har samsvarende kjerneverdier og visjoner.
  • Skap verdi for begge parter:  Om den ene parten får mer tilbake enn den andre, kommer den tapende parten før eller senere til å kjenne på dette. Prat om hvordan begge partene kan ha glede av samarbeidet og jobb aktivt for å oppnå dette.
  • Tydelige mål: Noe av det viktigste er å sette opp tydelige mål tidlig i prosessen. Da forstår alle raskt hva man ønsker å oppnå med samarbeidet og det går fortere å finne en felles vei dit.
  • Ta vare på relasjonen: En partnerrelasjon er bygd opp som hvilken som helst annen relasjon. Den må pleies og krever gjensidig respekt og tillit. Det er viktig å være ærlige med hverandre og be om hjelp og bidra med støtte når det kreves.
  • Tydelig dialog: Nøkkelen til vellykkede samarbeid er en åpen kommunikasjon. Det er viktig å kunne prate om alt og hele tiden ha en dialog om hvordan samarbeidet fungerer. Ta opp både det som er bra og det som er dårlig.
  • Velg noen som har totalansvaret: La en eller flere personer være drivende i samarbeidet, for å sikre god kommunikasjon og unngå at det blir “for mange kokker”. Og sist, men ikke minst for å sikre tilstrekkelig fokus på prosjektet.
  • Vær forberedt på at ting tar tid: De beste samarbeidene tar tid å forme. Det blir sjelden bra hvis man tvinger frem forhastede beslutninger. Sett av tid og ta et steg av gangen, da øker sjansen for at alle blir fornøyde med resultatet.

Strategisk samarbeid i praksis: Slik hjelper Bygghemma Group og Svea-konsernet hverandre

Partnerskapet mellom Svea Finans sitt svenske morselskap Svea Ekonomi og Bygghemma Group innebærer at Svea får eksklusivt ansvar for betalingsløsningene hos Bygghemma-konsernet i Sverige, Norge og Finland.

Samarbeidet gjelder både nettbutikkene og de fysiske butikkene som inngår i selskapet.

I Norge er Bygghemma tilstede med Bygghjemme og Trademax.

Et viktig punkt for at et samarbeid skal fungere godt er at selskapene har felles mål og visjoner. I tilfellet med Bygghemma og Svea Ekonomi blir dette svært tydelig. Jo mer kunden selger, jo mer tjener leverandøren. Og motsatt. Det skapes altså verdi for begge parter. Skal man lykkes er det imidlertid viktig med tålmodighet og et langsiktig perspektiv, slik at man kan spille hverandre skikkelig gode.  

Mikael Olander
Mikael Olander Bilde: Bygghemma

– For oss er det viktig å ha en partner som tenker helhetlig. Svea er fleksible, engasjerte og avlaster oss i vårt arbeid. Det gjør det lettere for oss å snu oss raskt og fortsette å vokse som virksomhet. Det er også viktig for oss å ha en leverandør som er dyktige på kredittvurdering – der er Svea best, og ved hjelp av dem har vi blant annet økt andelen gjennomslipp i kassen, sa Mikael Olander, administrerende direktør hos Bygghemma Group da han i fjor kommenterte samarbeidet.

Fra idé til partnerskap

Svea-konsernet begynte å levere betalingsløsninger til Bygghemma i Sverige allerede i 2012, og umiddelbart etter det begynte diskusjonene om å få til et samarbeid også i de øvrige landene.

Behovsavklaring, tydelige rollefordeling og dedikerte og dyktige medarbeidere på begge sider av bordet var avgjørende, minnes Sam Eid som var Key Account Manager for Svea og en viktig brikke da samarbeidet startet for alvor.

– Prosjektet startet med et grundig forstudie og en behovsanalyse. Vi satte sammen et veldig bra team med spisskompetanse fra begge selskapene. Vi har bygd opp dette samarbeidet helt fra grunnen av og mye har handlet om å finne en felles struktur for hvordan samarbeidet skal drives.

Sam Eid tror de gjorde helt rett i at partene helt fra starten av hadde en åpen dialog om hva de ønsket å få ut av samarbeidet og at de allerede tidlig i prosessen satte opp både kortsiktige og langsiktige mål - og følger opp avvik fortløpende.   

- Det er utfordrende å jobbe med en stor aktør som Bygghemma, men det er samtidig veldig gøy, oppsummerte Sam Eid selv til forhold til sin kunde Bygghemma Group.

Når man etter hvert  får mye tillit til hverandre og forstår hverandre behov, kan nye og spennende effekter oppstå. Sveas viktigste jobb i de innledende fasene var å sørge for en effektiv kredittvurdering og å levere en effektiv betalingsløsning. Dette er fortsatt viktig, men nå bidrar Bygghemma-konsernet  også til å styrke Svea-konsernets produktutvikling ved at de er åpne for å teste nye funksjoner og betalingsløsninger. Slik blir det økt salg av. For alle parter.

Til toppen