Hvorfor PIM først?

Med PIM kan du raskere lansere nye kanaler med perfekt produktinformasjon.

I dagens digitale verden er kundene i sentrum der de forsøker å lære så mye som mulig om selskaper og deres produkter for å være mest mulig kvalifisert før et kjøp. I den sammenhengen må produktene fortelle sin historie på sin egne unike måte for å fatte interessen til hver enkelt kunde.

En viktig brikke i pusslespillet som handler om å skape godt innhold og en best mulig kundeopplevelse, er et Product Information Management-system (PIM-system). Et PIM-system bringer struktur og kontroll på prosessen for å lage produktinnhold. PIM-systemet er der nettbutikkansatte, markedsførere og produkteiere gir produktene liv. Systemet blir som en motor som endrer produktdata til produkthistorier som er relevante for folk og til syvende og sist har en positiv effekt på konverteringsraten siden systemet skaper verdi og en bedre kundeopplevelse.

Et PIM-system samler informasjon om produkter på en generisk måte og bruken begrenses derfor ikke til spesifikke kanaler. Med PIM som motoren i arbeidet med produktinformasjonen og den eneste kilden, kan man enkelt tilpasse informasjonen for å møte nye behov en kanal kan ha. Hvordan produktinformasjonen vises i de ulike kanalene styres spesifikt for hver enkelt kanal, men med PIM som ryggraden i virksomheten er produktinformasjonen alltid oppdatert og konsistent på tvers av kanaler. Straks innholdet er på plass, så kan det brukes, gjenbrukes og tilpasses for eksempel e-handel, m-handel, nettsider, print, skjermer og plakater i butikk etc.

Det er ofte en fordel å implementere PIM før man gjør store kanalendringer, da innhold som styres via ditt PIM-system kan integreres sømløst til alle mulige fremtidige kanaler og investeringer i kanalspesifikke systemer. Ved å implementere PIM først med en tilhørende effektiv PIM-prosess, struktur og markedsmodell, oppnår bedriften total fleksibilitet når de håndterer og supplerer produktinformasjon for eksisterende kanaler og alle mulige planlagte omnikanal-initiativ.

Et PIM-system kan enkelte implementeres som et frittstående prosjekt. Det trenger altså ikke å inngå i et større implementeringsprosjekt. Å implementere et markedsledende PIM-system inn i et systemlandskap er en rask prosess med enkle integrasjoner til nåværende og fremtidige kanalspesifikke systemer. Ved å implementere PIM først – før alle andre kanalinvesteringer – kan selgere raskere kunne levere når de gjør ytterligere investeringer for å øke omnikanalsalget. Med all informasjon samlet i PIM-systemet, har du full kontroll og kan raskt fylle nye kanaler med topp produktinformasjon fra samme kilde som alle eksisterende kanaler.

Et PIM-system styrker også den kanaluavhengige utviklingen av det digitale salget og den digitale markedsstrategien. Med et PIM-system som ryggrad, kan bedriften vokse raskt uten å begrense sin kapasitet på grunn av arbeid med å administrere kanaler, samtidig som man sikrer at innholdet tilpasses enhver sammenheng.