15 millioner pakker fra Kina: Kinas særstatus skaper hodebry for norsk pakkeleverandør

Kinas særstatus i postsammenheng gjør at kinesiske forsendelser kan sendes med høy rabatt sammenlignet med det andre lands postvesen krever for internasjonale sendinger.

Kina står i dag for 25-30 prosent av forsendelsene av pakker fra utlandet til Norge. 

I postsammenheng regnes Kina fremdeles som et utviklingsland av FNs postorgan UPU (Verdenspostunionen) og slipper dermed unna med minst 50 prosent rabatt mot andre lands satser for internasjonale sendinger.

Annonse

Dette gjelder imidlertid ikke dersom man har bilaterale avgifter, slik Posten har for en rekke forsendelser fra Kina. 

Dette har Posten Norge funnet en løsning for og sporer nå alle andre pakker en brev, noe som gir bedre økonomi i håndteringen av pakkene, sier pressesjef i Posten, John Eckhoff til Finansavisen. Rekommanderte sendinger krever en helt annen prosedyre fra det norske postvesenets side, fortsetter han.

Posten Norge har forhandlet frem nye priser som i følge et notat fra Posten gjengitt av Finansavisen er et stykke på vei for å kompensere UPU-ratene som i lang tid har vært satt for lavt. 

I fjor kom det 15 millioner sendinger fra Kina. Dette var en vekst på 50 prosent mot 2016 som igjen hadde en vekst mot 2015 på 75 prosent.

Samtidig opplever Posten Norge en kraftig tilbakegang for forsendelser fra Kina uten at de har rukket å analysere trafikken og årsakene enda. I Sverige har PostNord innført en administrasjonskostnad på 75 kroner og moms på pakker fordi de nekter å godta skjevfordelingen som oppstår ved at Kina får 50 prosent rabatt. Etter innføringen i Sverige har circa 800 000 pakker kommet inn. Av disse har det kommet inn avgift på 400 000 av dem, skriver Breakit.se. Samtidig er det klart at tilsvarende antall pakker ikke har blitt hentet av svenske forbrukere og som dermed blir returnert til Kina.

Det kan spekuleres i at den svenske avgjørelsen om en administrasjonskostnad har hatt en smitteeffekt på Posten Norges nedgang. Den høye andelen uavhentede pakker har fått flere kinesiske nettbutikker til å stoppe leveransene til Sverige.

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!