Tall fra SSB: Klesbutikker, fritidsbåter og sportsutstyr trekker ned salgstallene

Bidro til å nulle ut de positive bidragene i august.

Mandag rapporterer SSB tallene for detaljhandelsomsetningen i august, som er uendret fra juli.  Fra juni til juli var det en oppgang på 0,8 prosent. 

Til tross for at 2018 var et svakt år for detaljhandelen er den langsiktige trenden i 2019 at detaljomsetningsindeksen viser en jevn stigning siden starten av året. 

Annonse

Selv om omsetningsvolumet var uendret fra forrige måned er det et blandet bilde for de ulike bransjene. I følge SSB hadde bensinstasjoner en økning i sesongjustert volum i august. Klesbutikker samt salg av fritidsbåter og sportsutstyr hadde en nedgang i omsetning, noe som bidro til å nulle ut de positive bidragene.

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!