Nærings- og fiskeridepartementet: Legger frem første stortingsmelding om handelsnæringen – trenger en omstilling

Utviklingen i norsk handelsnæring står ovenfor store endringer og økt konkurranse, nå legger regjeringen frem første stortingsmelding om dette.

I første stortingsmelding om handelsnæringen skal regjeringen legge vekt på utviklingen av netthandel og den økte konkurransen dette medfører i markedet. Den norske handelsnæringen sysselsetter 380 000 ansatte, og bidrar til 9 prosent av den totale verdiskapningen i Fastlands-Norge. 

- Handelsnæringen er viktig for norsk økonomi fordi den bidrar til flere hundre tusen arbeidsplasser. Men næringen går igjennom store endringer og bedriftene må omstille seg. Regjeringen ønsker å legge til rette for god omstilling, sånn at vi får en sterk og konkurransedyktig næring også i fremtiden, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), i en pressemelding.

Annonse

Store endringer og økt konkurranse

Handelsnæringen står ovenfor store endringer og økt konkurranse, der digitale plattformer utfordrer de eksisterende forretningsmodellene. Dette medfører at kundene kan importere varer direkte fra utenlandske aktører på nett. Med tilgang til all kundedata er det blitt lettere for selskapene å tilpasse tilbudene sine. 

- Det som tidligere var konkurranse mellom ulike butikker i en handlegate, er nå blitt en arena der norske, fysiske butikker er i direkte konkurranse med for eksempel kinesiske nettbutikker. Dette betyr at den norske handelsnæringen står overfor flere av de samme utfordringene som mer tradisjonelle, konkurranseutsatte næringer, sier Isaksen. 

Regjeringen ønsker å legge til rette for en god og bærekraftig omstilling i stortingsmeldingen som er sannsynlig til å komme ved årsskiftet 2018/2019.

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!