INNOVASJON LØNNER SEG: I Norge satset kosmetikkselskapet Douglas på å innovere både butikk og forretningsmodell, det endte tilsutt med konkurs. Men jevnt over lønner det seg å innovere, viser fersk undersøkelse.
INNOVASJON LØNNER SEG: I Norge satset kosmetikkselskapet Douglas på å innovere både butikk og forretningsmodell, det endte tilsutt med konkurs. Men jevnt over lønner det seg å innovere, viser fersk undersøkelse. (Bilde: Einar Ryvarden/eHandel.com)

Disruptiv handel:

Lønnsomt å jobbe med innovasjon i detaljhandelen

Ny undersøkelse viser at de som innoverer vokser raskere. Vi har tatt for oss noen av hovedtrekkene i den nye rapporten.

Nyskapning er viktig. Dette viser også den nye undersøkelsen som er utført på 100 disruptive og 100 ikke-disruptive detaljhandelsvirksomheter. 

Undersøkelsen 2018 Retail Disruptors Survey er utført av JDA Software i samarbeid med Retail Systems Research. Den viser blant annet at 49 prosent av de som disrupter vokser årlig med minst 11 prosent, mens det er kun 30 prosent av de som ikke disrupter som vokser like mye.

- Resultatet er tydelig. Disruptive virksomheter er mer villige til å ofre en raskere vekst for å oppnå en kundeopplevelse som konsumentene forventer seg. Disruptive retailers innser også at teknologi er en strategisk faktor som skaper muligheter, ikke bare en kostnad som må håndteres, sier Jo Ann Martin, retailstrategi i JDA i en kommentar i forbindelse med lanseringen av rapporten. 

Videre sier hun at de disruptive er mer villige til å implementere ny teknologi, men er raske til å endre kurs når de merker at effektene uteblir. Man må i tillegg finne riktig balanse mellom menneskelige og datadrevne innsikter. 

Undersøkelsen viser at de disruptive virksomhetene klarer seg bedre enn de ikke-disruptive. Det viser igjen både i bruk av data, ny teknologi, kundeopplevelse, transparens og omnikanalopplevelse.

Bruk av data

De disruptive virksomhetene er bedre til å vurdere menneskelige faktorer sammen med datadreven statistikk. De ikke-disruptive tar mindre hensyn til de menneskelige aspektene og lener seg for mye på data. 

Andel som vurderer de menneskelige aspektene: 

Butikkdrift: 40 prosent av de disruptive vs 29 prosent for de ikke-disruptive.

Innkjøp og anskaffelse: 34 prosent av de disruptive vs 29 prosent av de ikke-disruptive.

Merchandising: 34 prosent av de disruptive vs 16 prosent av de ikke-disruptive.

Bruk av teknologi

Her scorer de disruptive igjen høyest, og er de som har bruker mest ny teknologi for å utvikle kundeopplevelsen.

Ny teknologi for å utvikle kundeopplevelsen: 25 prosent av de disruptive vs 13 prosent for de ikke-disruptive.

Kundeopplevelser i butikk og på nett

De disruptive investerer i enda større grad i digitale kundeopplevelser og jobber med å forbedre og utvikle denne delen av virksomheten. 

Andel av sosiale media brukt for økt kundeengasjement: 60 prosent av de disruptive vs 55 prosent av de ikke-disruptive. 

Mobile enheter for butikkpersonell: 51 prosent av de disruptive vs 38 prosent av de ikke-disruptive.

Transparens i virksomheten

Når det gjelder transparens, har de ulike besvarelsene svart på om de er fornøyd med ulike faktorer i virksomheten som omhandler transparens.

Andel fornøyde med synlighet i hele verdikjeden: 49 prosent av disruptive vs 23 prosent av ikke-disruptive.

Regionale eller lokale distribusjonssentraler: 38 av disruptive vs 30 prosent av ikke-disruptive.

Partnersamarbeid med leverandører: 38 prosent av disruptive vs 29 prosent av ikke-disruptive virksomheter. 

Omnikanalopplevelse sett på som viktig

Undersøkelsen viser her at de disruptive virksomhetene har stor tiltro til at den fysiske butikken lever videre, men de ikke-disruptive følger like etter. 

Andel som har planer om å åpne nye fysiske butikker: 87 prosent disruptive virksomheter vs 79 prosent ikke-disruptive virksomheter. 

Andel som tror oppfyllelse av omnikanalmål vil drive trafikk til de fysiske butikkene: 71 prosent (disruptiv vs ikke-disruptiv ikke definert). 62 prosent av de spurte tror interaktiv teknologi og lojalitetsprogram (60 prosent) kommer til å drive trafikk til de fysiske butikkene. 

Indikerende undersøkelse

Vi påpeker at det kun er 100 virksomheter blant disruptive og ikke-disruptive som er undersøkt, og det kan foreligge både feilmarginer, skjevt utvalg og andre faktorer som gjør at resultatet av undersøkelsen påvirkes. Undersøkelsen er likevel interessant fordi den indikerer i stor grad at innovative selskaper gjør det bedre jevnt over. Det vil igjen si at selskaper som innoverer vokser raskere. 

Saken ble først omtalt her i Norden av Handelstrender.se. Du kan laste ned hele undersøkelsen fra JDA her.

Til toppen