Norske nettbutikker frykter økt tollfrigrense

Fremskrittspartiet har foreslått å øke tollfrigrensen fra 200 til 400 kroner. Vi har gjennomført en uformell undersøkelse blant landets nettbutikker for å høre hva de synes om ideen.

Som vi har omtalt mange ganger tidligere her på Netthandel.no, ønsker Fremskrittspartiet å heve tollfrigrensen til 400 kroner.

Vi har kontaktet landets nettbutikker for å høre hva de synes om tollfrigrensen og hva en eventuell økning vil medføre. Vi stilte dem totalt 4 spørsmål.

Annonse

Det første vi spurte om, var hva nettbutikkene synes at grensen for toll- og avgiftsfri handel bør være. 39 prosent vil avvikle tollfrigrensen, mens 36 prosent vil beholde dagens grense:

39 prosent vil avvikle tollfrigrensen, mens 36 prosent vil beholde dagens grense.
39 prosent vil avvikle tollfrigrensen, mens 36 prosent vil beholde dagens grense.

Dagens tollfrigrense gir vel halvparten av de spurte nettbutikkene, redusert omsetning, skal vi tro undersøkelsen. Men det er også mange som ikke opplever dagens tollfrigrense som noe problem:

 

Dagens tollfrigrense gir vel halvparten av de spurte nettbutikkene, redusert omsetning. Men det er også mange som ikke opplever den som noe problem.
Dagens tollfrigrense gir vel halvparten av de spurte nettbutikkene, redusert omsetning. Men det er også mange som ikke opplever den som noe problem.

 

Ved en eventuell økning til 400 kroner, så ser vi at nettbutikkene frykter tapt omsetning, men hvor store konsekvensene blir er noe varierende:

3 av 4 nettbutikker frykter omsetningen vil gå ned med økt tollfrigrense.
3 av 4 nettbutikker frykter omsetningen vil gå ned med økt tollfrigrense.

Annonse

Det forventes at en økt tollfrigrense vil øke interessen for utenlandsk netthandel, men nettbutikkene synes å være samstemte i at det ikke vil gi positive ringvirkninger blant norske nettbutikker:

Norske nettbutikker tror ikke en økt tollfrigrense vil gi positive ringvirkninger til fordel for norske nettaktører.
Norske nettbutikker tror ikke en økt tollfrigrense vil gi positive ringvirkninger til fordel for norske nettaktører.

 

Undersøkelsen ble sendt ut på e-post til 1500 nettbutikker i Norge. Totalt fikk vi 236 svar i løpet av perioden 29. august til 10. september 2014.

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!