Posten frykter kaos om den norske tollfrigrensen på pakker fra utlandet avvikles.
Posten frykter kaos om den norske tollfrigrensen på pakker fra utlandet avvikles. (Foto: Nils Midtbøen/Posten Norge)

Tollfrigrensen:

Ny rapport: Avvikling av tollfrigrensen gir ingen effekt

Et flertall på Stortinget ønsker å avvikle tollfrigrensen. Første steg i den forbindelse var å utrede konsekvensene av tollfrigrensen.

Nå kan det vise seg at motstanderne av tollfrigrensen som kan ha jublet for tidlig.

En rapport utarbeidet av Oslo Economics på vegne av Posten Norge viser nemlig at konsekvensene av å fjerne 350 kroners grensen vil være «begrensede» for norsk næringsliv.

Last ned hele rapporten om tollfrigrensen (pdf-fil) her.

– Vår analyse viser at «350-kronersgrensen» har vesentlig mindre provenyvirkninger og vesentlig mindre betydning for sysselsetting og verdiskapning enn det kan se ut som Finanskomiteen legger til grunn, sier Rolf Sverre Asp, som leder Oslo Economics, til E24.

Kristelig Folkeparti som sendte inn forslaget om å utrede fjerningen, fikk etter hvert med seg Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet, noe som var nok til å danne et politisk flertall. 

Forslagstiller og KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad sier til E24 at klima- og rettferdighetsargumentene er «solide nok i seg selv» og mener tollfrigrensen bør avvikles.

– «350 kronersgrensen» er absurd, sier han til nyhetsnettstedet. 

Nesten ingen effekt på norsk økonomi

I rapporten utarbeidet av Oslo Economics fremkommer det at de statlige inntektene i form av momsinntekter vil være på 490 millioner kroner det første året, men store kostnader ved returer og fortolling vil på kort sikt spise opp hele inntekten.

I rapporten anslås det at norske bedrifter vil få en økning i inntektene på 1,015 milliarder kroner i innføringsåret om tollfrigrensen avvikles. Oslo Economics estimerer at en avvikling vil gi et sted mellom 101 til 158 flere arbeidsplasser på norsk jord i løpet av en femårsperiode.

I sine regnestykker har økonomene i Oslo Economics lagt0 til grunn at norske forbrukere i 2017 importerte varer til en verdi av 2,550 milliarder kroner under 350-
kronersgrensen, fordelt på 33 millioner sendinger. Det gir en gjennomsnittlig vareverdi per sending på 77 kroner.

Posten frykter kaos

Konklusjonene i den ferske rapporten er utvilsomt dårlig nytt for alle som ønsker å fjerne tollfrigrensen.

Rapporten er altså bestilt av Posten Norge. Før sommeren advarte deres pressesjef John Eckhoff mot å fjerne tollfrigrensen.

- Posten kommer til å sitte igjen med et fjell av utenlandske varer som er bestilt, men som folk ikke vil hente på grunn av toll og gebyr. Alle varene må håndteres, lagres og returneres når folk ikke vil betale. 

Les flere saker om tollfrigrensen.

Til toppen