Oljefondet styrte unna Alibaba

Ojefondet bekrefter at de ikke har kjøpt seg inn i Alibaba som har økt med svimlende 45 prosent etter børsnoteringen i september.

I Oljefondets rapport for tredje kvartal fremkommer det at fondet ikke har kjøpt seg inn i det kinesiske selskapet. Det ble antatt at Oljefondet var blant selskapene som investerte i Alibaba da da gikk på børs i september.

Aksjene ble før børslanseringen tilbudt utvalgte investorer til 68 dollar per stykk. I dag selges aksjen for 98 dollar på børsen i New York. Oljefondet har dermed gått glipp av en enorm verdistigning.

Annonse

Leder Yngve Slyngstad i Oljefondet bekrefter overfor Aftenposten at de ikke har kjøpt seg inn i Alibaba. Det ville ikke vært brudd på Oljefondets retningslinjer, men Aftenposten trekker frem flere forhold som gjorde at fondet styrte unna.

Alibaba har sin aktivitet og alt overskudd i Kina, mens selskapet som ble børsnotert USA, er registrert på Cayman Islands. Dette selskapet får overført overskudd fra den kinesiske virksomheten, som fordeles til aksjonærene. Årsaken er å omgå kinesiske regler om begrensninger på utenlandsk eierskap i kinesiske selskaper. Resultatet at dette dermed egentlig ikke er en aksje, men en depotrettighet i et selskap, som igjen eier et selskap som eier diverse nettbutikker i Kina.  Et annet forhold spilte inn, var at nye aksjeeieree ikke ville få noen påvirkningsmulighet i selskapet. Gründer Jack Ma har sikret seg at han og hans medsammensvorne har rett til å peke ut over halvparten av styrerepresentantene.

- Vi synes det var en utfordrende investering med hensyn til selskapsstrukturen og den juridiske strukturen rundt hva vi faktisk eier i et slikt selskap, og i hvilken grad vi kan beskytte våre eierandeler, sier Yngve Slyngstad til Aftenposten.

(Foto: @ World Economic Forum via Flickr /  Lisens CC BY-NC-SA 2.0)

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!