Personvernerklæring for eHandel.com

Denne personvernerklæringen beskriver i sin helhet hvordan eHandel.com samler inn og bruker personopplysninger.

Denne personvernerklæringen samsvarer med det som er gjengitt som personvernerklæring i eHandel.com sin interne driftsdokumenter. Daglig leder i eHandel.com er ansvarlig for at personvernerklæringen som ligger på eHandel.com til enhver tid er ajour.

eHandel.com, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Oppgaver kan, delegeres, men ikke ansvaret.

Personvernerklæringen inneholder opplysninger du som besøkende har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt. Dette er i henhold til norsk lov (personopplysningsloven § 19 og personopplysningsloven § 18 1.ledd).

Redaktøren har det daglige ansvaret for eHandel.com sin behandling av personopplysninger på eHandel.com.no. Det skal være frivillig for de besøkende til nettsidene å oppgi personopplysninger, f.eks ved påmelding til nyhetsbrev. Kravet er samtykke fra den enkelte bruker, med mindre annet er spesifisert.
Teknisk Ukeblad AS er eHandel.coms databehandler og vår totalleverandør for utvikling, drift og vedlikehold av nettstedene. I

Alle opplysninger som samles inn tilknyttet besøk til nettsiden, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun eHandel.com og Teknisk Ukeblad (med underleverandører) som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom eHandel.com og Teknisk Ukeblad AS regulerer hva leverandøren har tilgang til og hvordan data skal behandles.

Statistikk fra nettsidene

eHandel.com samler inn opplysninger om de som besøker eHandel.com. Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Dey innebærer at vi ikke sporer opplysningene tilbake til den enkelte bruker. Det påpekes at vi samler inn IP-adresser, men hver enkelt IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 191.158.144.71, brukes bare 191.158.144.xx. Alle IP-adressene behandles på et aggregert nivå, noe som betyr at data slås sammen og ikke behandles individuelt.

Formålet er å forbedre og videreutvikle informasjonen som ligger på nettside. Typisk informasjon vi fokuserer på er hvor mange som leser de ulike hvilke artiklene, lengde på besøk og hvor brukerne kommer fra.

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på eHandel.com. Informasjon fra GA utleveres ikke fra eHandel.com til andre aktører.

Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler (cookies) er små filer som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. eHandel.com bruker ikke informasjonskapsler til å generere statistikk, og vi kan dermed ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Administrasjon av informasjonskapsler (lenke til nettvett.no)

Intern søkemotor

eHandel.com lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet er å gjøre våre nettsider mer relevantee. Søkeord lagres i en egen database. De blir kun lagret i aggregert form og kan ikke kobles til andre brukeropplysninger, slik som til IP-adressene.

«Fant du det du lette etter?» - tilbakemeldingsfunksjon

Kommentarer

Du kan skrive kommentarer på eHandel.com via tredjepartsløsningen Disqus. Navn vil bli synlig som en del av innlegget. Om du ønsker å slette eller redigere gamle kommentarer, bes du ta kontakt med oss for en vurdering. V gjør oppmerksom på at du ikke har krav på retting og sletting av ytringer.

Deling av artikler

Når du deler artikler i sosiale medier, legges informasjon ut der. Hvordan mediet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med det aktuelle nettstedet. Informasjon om at du har delt en artikkel hos oss, lagres ikke hos oss.

Spørreundersøkelser

Daglig leder har det daglige ansvaret for eHandel.com sine spørreundersøkelser. Vi informerer alltid om formålet med spørreundersøkelsen. Våre undersøkelser er normalt anonyme, hvis ikke, skal det fremkomme tydelig. eHandel.com deler ikke opplysningene med andre på andre måter enn det som er angitt. Funn deles normalt i aggregert og anonym form.

Nyhetsbrev

For at eHandel.coim skal kunne sende e-post må du oppgi din e-postadresse. E-postadressen lagres hos vår samarbeidspartner (for tiden Mailchimp) og deles ikke med andre. Adressen slettes når du sier opp abonnementet eller vi får beskjed om at den ikke lenger er aktiv. Vi etterspør også annen informasjon som navn, arbeidsgiver og telefonnummer. Hensikten er å sende deg mest mulig relevant informasjon.

Påmelding til konferanser

Via egne nettsider (f.eks Nxtnordic.com) kan du melde deg på konferanse ved å oppgi navn, kontaktinformasjon og arbeidsgiver. I tillegg etterspør vi eventuelle matallergier. Personopplysninger vi får inn ved påmelding til konferanser blir kun benyttet til å administrere konferansen. Etter konferansen lagres informasjon om din deltakelse, med tanke på fremtidige konferanser. Du kan når som helst be oss fjerne deg fra denne listen.

Til toppen