Rapporter utfordrende kvartal: Resultatet falt med over 100 millioner kroner for Kappahl

Reduserer bemanning og legger ned butikker for å snu skuta igjen.

Det tredje kvartalet ble utfordrende for kleskjeden Kappahl, og endte med en svak avslutning for de nordiske markedene med et resultat på 115 millioner kroner mindre enn fjoråret. 

I fjor landet tredje kvartalets driftsresultat på 121 millioner svenske kroner, mens det dette året havnet på kun 6 millioner. Samtidig falt omsetningen med 3,3 prosent til 1,2 milliarder svenske kroner. Det kommer frem i selskapets kvartalsrapport. 

Annonse

- Salgsmessig har det tredje kvartalet vært en skuffelse, bortsett fra Polen som fortsatt utvikles bra. Kappahl har hatt et svakt tilbud på de nordiske markedene, da vårt dametilbud ikke har vært tilstrekkelig godt nok, sier Elisabeth Peregi, som ble daglig leder for selskapet 1.april 2019, i en kommentar. Daglig leder og konsernsjef i Kappahl, Elisabeth Peregi.

Under kvartalet skal netthandelen på sin side ha stått for 6,2 prosent av den totale omsetningen, noe som er en økning fra fjorårets 5,6 prosent. 

Tar grep for å senke kostnadene

Selskapet har under kvartalet redusert flere administrative kostnader, i forbindelse med et resultatforsterkningsprogram.

- Vi har redusert bemanningen med 50 administrative stillinger, hvor av 40 er på hovedkontoret. Vi har også identifisert at 20 butikker ikke oppfyller våre lønnsomhetskrav og derfor kommer til og legges ned. 

Dette skal i en kombinasjon med bedre leieavtaler kunne bedre Kappahls resultat med 100 millioner kroner fra og med september i år.  

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!