SAS har ennå ikke rettet opp i alle feilene på nettsiden - risikerer bøter
(Foto: SAS/pressebilde)

Brøt 20 av 28 krav:

SAS har ennå ikke rettet opp i alle feilene på nettsiden - risikerer bøter

SAS fikk i fjor høst Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)  på nakken da de mente at SAS.no var så vanskelig å bruke at det var brudd på lovverket. Fortsatt er ikke alle feil rettet og nå risikerer flyselskapet bøter.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) gjorde i november en tilsynsrapport hvor SAS fikk stryk for sin nettside. Den var for vanskelig å bruke for folk med nedsatt funksjonsevne og for folk som har dårlig tid til å bestille billett.

Tilsammen var det altså 20 brudd som ble oppdaget, og de er enda ikke fullstendig rettet opp i ifølge Verdens Gang.

– Det viser seg at bare to tredjedeler er rettet. Det er over 30 prosent av feilene som ikke er rettet. Vi ser alvorlig på det, fordi det er viktige ting som ikke er på plass, sier Malin Rygg, leder av tilsynet i Difi og påpeker at kravene de har satt er minstekrav i loven.

De feilene som ikke er rettet opp i dreier seg blant annet om koding, språk, mangel på feilmeldinger, merking av obligatoriske felt og kontraster på nettsiden. De med nedsatt syn, dysleksi eller manglende norskkunnskaper er de som vil slite mest. Ifølge Difi gjør feilene det også vanskelig for folk uten nedsatt funksjonsevne. 

– Kontraster er viktig, og en ganske åpenbar ting på en nettside. De med nedsatt syn er avhengig av god kontrast, men alle brukere har behov for det. Det er ikke et godt design om ikke kontrastene er bra nok, sier lederen.

Difi er ikke fornøyd med at SAS har brukt så lang tid og dermed ikke følger minstekravene i loven. SAS på sin side sier at de skal være i mål til sommeren 2018 og at de er i dialog med Difi. De peker på at testing har tatt tid. 

- I dette arbeidet så inngår universell utforming i sluttproduktet av all funksjonalitet og enkel tilgjengelighet for alle. Vi har nå i flere måneder foretatt testing med ulike grupper funksjonshemmede, og vi oppnår løpende gode resultater som vi mener kommer til å oppfylle vår ambisjon om at den universelle tilgjengeligheten til SAS’ ulike plattformer skal være den beste, sier informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen.

SAS har per nå et pålegg om å rette feilene innen 6. august. Skjer ikke dette vil det tilkomme dagsbøter frem til alt er dokumentert rettet. 

Til toppen