×
Annonse for
ANNONSE: Sjekkliste: Definer ditt lagerbehov
(Bilde: Yayimages/fotomontasje)

Hvordan optimalisere lagerlogistikken:

Sjekkliste: Definer ditt lagerbehov

Med økende kundekrav og markedskonkurranse, kreves det stadig mer av din bedrifts lagerlogistikk og lagerløsning.

  • Dette er en annonse.

Problemstillingen vi da møter på er gjerne: Hvordan optimaliserer du lagerlogistikken på best mulig måte for å møte kundekravene?

For å hjelpe deg løse dagens – og morgendagens – lagerutfordringer, har vi sett på trendene for fremtidens lager og hva som vil bli viktig i årene fremover, og utformet en sjekkliste som hjelper deg forstå ditt lagerbehov.

Som alltid vil det være essensielt å ha en konkurransedyktig logistikk i grunn, men visste du at morgendagens lager også bør være tilpasningsdyktig, skalerbart og teknologisk drevet?

Et slikt lager bygges naturligvis ikke på én dag, og derfor gjelder det å gjøre et valg for fremtidens lager allerede i dag. Tenk fem-ti år fremover i tid. Hvor befinner bedriften seg og hvilke endringer må foretas for at bedriften skal kunne komme seg dit?

For å finne den beste løsningen for ditt lager er det kritisk at du først setter et mål bedriften skal oppnå: Hva er det din bedrift tar sikte på å være best på? Og hva er det sluttkunden forventer av din bedrift?

Tenk deretter stykkplukk til sluttbruker. Målet skal definere hvilke løsninger det er bedriften trenger. Hva må til for at bedriften skal kunne levere på det satte målet? Må dagens lagerløsninger byttes ut og erstattes med noe mer moderne? Skal det kun gjøres små justeringer på dagens lagerinventar, eller er det nødvendig å gjøre større investeringer?

Ut fra svarene du oppgir i sjekklisten vil du enklere kunne definere ditt lagerbehov og begynne å se på løsninger som tilfredsstiller behovene bedriften har og som vil være mest lønnsomt for lagerdriften.

Det finnes ingen fasitsvar på hvordan et lager skal se ut og hvordan en bedrift kan skape mest mulig lønnsomhet, men ved å bruke sjekklisten for å vurdere de ti viktigste faktorene for lageret vil du være i stand til å se på konkrete løsninger som kan hjelpe din bedrift nå målene – og vokse inn i fremtiden.

Jeg er klar for å laste ned! - Klikk her

Til toppen