Skattesmell for Ikea: Tapte i Høyesterett

Ikea tapte skattesaken Høyesterett mot Skatt Øst. Kravet om skattefrafrag på et internt lån ble forkastet av en enstemmig jury.

Bakgrunnen for saken er at Ikea i 2007 skilte ut sine norske megabutikker fra Ikea Handel & Eiendom i egne selskaper som deretter ble overført til deres holdingselskap i Nederland.

Senere ble varehusene kjøpt tilbake med et lån fra egen bank i Belgia. Deretter ville de ha fradrag for rentene fra lånet. Tingretten og Lagmannsretten har tidligere gitt Skatt øst støtte i deres oppfatning av at omstruktureringen fremstår som «urimelig og unaturlig» og var begrunnet i «illojal skatteplanlegging».

Annonse

- Høyesterett kom enstemmig til at et selskap måtte nektes rett til fradrag for renter på et betydelig konserninternt lån etter de ulovfestede reglene om gjennomskjæring i skatteretten, oppsummerer Høyesterett. De forklarer selv saken slik i sin oppsummering:

- Skattyter hadde reorganisert eierskapet til sine eiendommer ved at de først ble fisjonert ut vederlagsfritt og lagt under et eget eiendomsselskap eid av konsernet. Skattyter kjøpte senere eiendomsselskapet av morselskapet og fikk da eiendommene tilbake i indirekte eie. Kjøpesummen var 2,1 milliarder som ble finansiert ved et konserninternt lån.

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!