Slik øker du kvaliteten på din verdifulle produktinformasjon

For å gi kundene god nok produktinformasjon må du ha en optimal kombinasjon av seks viktige attributter. Her er listen.

Fra et leverandørperspektiv er utfordringen ofte å få struktur og kontroll på prosessen bak produksjonen av produktinnhold. Markedsførere, produkteiere og de som jobber med netthandel må få ut produktinformasjonen i mange kanaler – samtidig som de transformerer produktdata til produkthistorier som virkelig snakker til folk.

Ved å bruke et PIM-system (Product Information Management-system) forenkles denne prosessen ved at du kun må forholde deg til én kilde for alle dine kanaler og på den måten enklere kan skape historier som snakker til folk. Men for at godt innhold skal bli verdifullt, er det viktig at hvert produkt forteller sin historie på en slik måte at det skaper verdi for dine kunder. For å oppnå det, bør din produktinformasjon ha en optimal kombinasjon av følgende seks attributter:

inRiver - Qualities of great product information
inRiver - Qualities of great product information

Findable: Rikt innhold gjør dine produkter mer synlige og lettere å søke frem i søkemotorer og i din nettbutikk. Med godt indekserte produkter med tydelige egenskaper og god kategorisering, vil dine kunder raskt finne dine produkter.

Correct: Informasjon, spesifikasjoner og media som reflekterer produktet dine kunder ser på er essensielt. Med dette på plass vet kunden nøyaktig hva han eller hun kan forvente. Velinformerte kunder er ofte tilfredse kunder.

Relevant: Din produktinformasjon bør være tilpasset din målgruppe og kanal for å fremstå som interessant og relevant. Å vite hva kundene ser på, vokabularet de bruker når de søker og hvilke medier og kanaler de ønsker å se dine produkter er avgjørende.  Dine kunder må kunne relatere seg til dine produkttilbud.

Consistent: Produktinformasjonen må være den samme på tvers av kanaler for at du som selger skal få troverdighet. Kundene bruker ofte mange forskjellige kanaler, der de for eksempel ser på nett før de handler i butikk, eller motsatt. Opplevd konsistent informasjon gir kunden trygghet.

Desirable: Innholdsrike medier og unike salgsargumenter er avgjørende for etterspørselen etter produktene produktene. «Mer er mer» gjelder innen produktinformasjon – ved å hjelpe kundene å føle seg trygge på hva de kjøper.

Contextual: Produktinformasjon må tilpasses til enheten og kontekst for å kunne konsumeres. Ulike kontekster krever tilpasninger, siden kundene konsumerer informasjon annerledes i en butikk, på en smarttelefon eller på en datamaskin. Fleksibilitet og tilpasningsevne av informasjon til spesifikke kontekster bidrar til en bedre og mer relevant kundeopplevelse.

Et PIM-system vil hjelpe deg å legge disse attributtene til produktinformasjonen. Og når du gjør det, vil du skape verdi for kundene - uansett hvor de ønsker å møte deg. PIM forenkler prosessen med å lage verdifull informasjon om produktet.