×
Annonse for
ANNONSE: Spar årsverk med forretningssystem og netthandelsplattform i én løsning

Mer effektiv IT-hverdag med Multicase:

Spar årsverk med forretningssystem og netthandelsplattform i én løsning

I en verden med fokus på teknologi og tjenester er en ting uforandret: Varene skal leveres til rett sted og rett tid. Så enkelt, men likevel så vanskelig.

  • Dette er en annonse.

Et godt forretningssystem er nøkkelen til lønnsomhet og effektivisering.

De fleste som driver med netthandel har fokus på kampanjer, konverteringsrater, enkel navigasjon og godt design på nettbutikken sin. Dette er viktige elementer som på ingen måte skal nedprioriteres, men i en stadig mer moden netthandelsbransje kommer også erkjennelsen av at man trenger gode logistikkløsninger som understøtter brukeropplevelsen. Kundene forventer rask levering og god informasjon fra bestillingen legges til varene blir levert.

I en ideell verden har man alle varer på lager alltid og kan levere til alle kunder umiddelbart. Dessverre er det sjelden slik i praksis og for de fleste vil det medføre for stort varelager.

Hvilken vare skal sendes til hvilken kunde til hvilken tid?

I utgangspunktet høres dette enkelt ut, men i praksis opplever de fleste at utfordringene rundt allokering og levering kan være betydelige. Noen varer har man på lager, andre varer er på vei inn og noe må kjøpes inn på nytt. For å spare frakt skal helst en ordre med mange varelinjer leveres samlet og kunden skal informeres om korrekt leveringstid.

Har man noen få ordre om dagen er dette enkelt. Når ordreinngangen og restordrene øker, mister man fort kontrollen. Henvendelser fra misfornøyde kunder kan bli resultatet.

I snart 20 år har Multicase Norge AS levert et forretningssystem med fokus på å optimalisere vareflyten. Forretningsideen til Multicase Norge er enkel – å skape et forretningssystem skreddersydd for varehandel og som forenkler og automatiserer sentrale og viktige prosesser.

Automatisering av sentrale prosesser

– I møte med potensielle kunder setter vi fokus på kritiske prosesser forteller Bjørn Lie, salgssjef i Multicase. – Dette er gjerne prosesser knyttet til logistikk, innkjøp, ordre, salg e.l. Det vi oftest avdekker er at man bruker ansatte til å dekke opp for systemets svakheter og mangler. Det er kostbart.

– De fleste kunder er fornøyd med systemet de besitter. Vi møter ofte argumenter som: Systemet fungerer bra, vi har lite feil og vi får jobben gjort. Når vi går i dybden i prosessene avdekker vi overraskende ofte unødig tidsbruk og manuelle rutiner som i mange tilfeller representerer årsverk, sier Lie.

Et forretningssystem består av mange ulike funksjoner. Mange systemer har svake bindinger mellom prosessene. Dette resulterer i mangelfull kundebehandling og mye merarbeid. I Multicase samhandler prosessene sømløst, og man har oversikt og kontroll i alle ledd. Informasjon formidles fra samme kilde og holder kunder og medarbeidere oppdatert til enhver tid.

Mindre personavhengige

Med automatiserte prosesser og et forretningssystem som ivaretar alle data vil også bedriften bli mindre sårbare dersom nøkkelpersoner blir syke, tar ferie eller slutter.

– Veldig mange bedrifter er svært personavhengige. Det er ikke uvanlig at brorparten av informasjonen sitter i hodet på et fåtall personer, medgir Bjørn Lie. – Et godt forretningssystem gjør at sårbarheten og avhengigheten til enkeltmennesker blir sterkt redusert. Det er systemet, og ikke menneskene som bør være den sentrale kilden til informasjon. Overraskende mange er ikke klar over at det er mulig å gjøre noe med dette, fortsetter Lie. Man jobber helt klart smartere med riktig verktøy, og det er årsverk å spare.

Sømløs kobling til nettbutikk

I tillegg til forretningssystem tilbyr også Multicase netthandelsplattform. Den store fordelen er den tette integrasjonen mellom nettbutikken og forretningssystemet.

– Vi støter ofte på netthandelsaktører som har store utfordringer grunnet manglende samhandling mellom forretningssystem og netthandelen. Det hjelper lite om nettbutikken er flott og brukervennlig dersom det i bakkant er liten kontroll og tidkrevende manuelle rutiner.

I Multicase jobber man etter grunnprinsippet om ett sentralt registreringspunkt. – Alle data registreres og vedlikeholdes ett sted og gjenbrukes i alle prosesser, inkludert nettbutikken, forklarer Bjørn Lie. Multicase sin netthandelsløsning er enkel å administrere og har alle de funksjoner en moderne nettbutikk trenger, inkludert en av markedets mest smidige og enkle utsjekksprosesser og full responsivitet.

Velg en spesialist

–  Vi i Multicase Norge AS har SPESIALISERT oss på handelsbedrifter. All vår utvikling handler om å effektivisere prosesser rundt innkjøp, salg og distribusjon. Samhandling og automatikk står sentralt. Med Multicase gir vi våre kunder de beste forutsetninger for å lykkes. Vi har ingen forhandlerledd, og våre kunder betjenes av spesialister med solid kompetanse, sier Bjørn Lie.

______________________________________

Bakgrunnsinformasjon om Multicase

  • Multicase Norge AS har lang fartstid i bransjen og har spesialisert seg på forretningssystem tilpasset varehandel, enten det er B2B, B2C eller kombinasjoner av dette.
  • Bedriften utvikler og selger et egenutviklede forretningssystem, netthandel og kan også levere integrerte systemer for fysisk butikkdrift.
  • Multicase Norge AS holder til like ved Torp i Sandefjord og har 30 ansatte.
  • Referansekunder inkluderer blant annet Bergans, Scantrade, Bikeshop, Skittfiske, VPG, 2XU.
Til toppen