Thomas Ekman, administrerende direktør i Dustin.
Thomas Ekman, administrerende direktør i Dustin. (Foto: Dustin)

IT-partneren vokser:

Sterkt år for Dustin - økt med 262 millioner kroner

Ny administrerende direktør har fått et vellykket førsteår.

For netthandelselskapet Dustin har det siste regnskapsåret, som strekker seg mellom 1.september 2017 og 31.august 2018, vært et år med god vekst. Nettoomsetningen økte med 10,7 prosent, altså til 10,3 milliarder kroner. Samlet tilsvarer dette en økning på 262 millioner.

Det korrigerte driftsresultatet (EBITA) utgjorde 501 millioner kroner, mot 426 millioner i forrige regnskapsår. Periodens resultat utgjorde 305 millioner, sammenlignet med 239 millioner i fjor.

Selv fjerde kvartal ga gode tall

Året har også vært det første for selskapets nye konsernsjef Thomas Ekman, som de fant ganske nøyaktig for et år siden, og han kan dermed legge til et vellykket første år.

Samtidig viser rapporten at fjerde kvartal også har vært en sterk periode for Dustin. Omsetningen økte med 11,6 prosent som tilsvarer til litt over 2,5 milliarder kroner. Samtidig økte EBITA i kvartalet fra 92 til 119 millioner kroner.

Dustin bedriver virksomhet i Sverige, Danmark, Finland, Norge og Nederland. I virksomhetsåret 2017/2018 foregikk 16 prosent av selskapets salg på norsk jord. 

Til toppen