- Byråkratiet er en barriere mot lønnsomhet og konkurranseevne for norske bedrifter, sier Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke.
- Byråkratiet er en barriere mot lønnsomhet og konkurranseevne for norske bedrifter, sier Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke. (Bilde: Virke)

Liten bedring med Solberg-regjeringen:

Virke: - Byråkrati bremser fortsatt norske bedrifter

Virke-direktøren er kritisk til at Solberg-regjeringen ikke har gjort mer for å gjøre det enklere å drive butikk her til lands.

På Virkes konjunkturseminar tirsdag denne uken la hovedorganisasjonen frem en fersk undersøkelse som viser at 68 prosent av Virkes medlemmer mener det er like mye regler og rapporteringskrav i dag som for fire år siden - mens 28 prosent mener det er enda mer.
 
52 prosent mener NAV er skjema-verstingen.

Få merker forbedring

- De fleste av våre medlemmer opplever ingen forbedring. Det er et paradoks, med tanke på at Solberg-regjeringen har vært veldig opptatt av å forenkle for næringslivet, sier Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke, i en pressemelding.
 
Syv av ti virksomheter synes ikke det er enklere å drive i dag enn da Solberg-regjeringen startet forenklingsarbeidet i 2013 kommer det frem i en fersk undersøkelse.
 
Kun 20 prosent av de spurte mener at det har blitt færre reguleringer og rapporteringskrav. Dette er likevel en forbedring fra 2016, da bare 10 prosent svarte at byrden er blitt lettere.

Nytten ved en ny regel må være høyere enn kostnaden den medfører for næringslivet.

Vibeke Hammer Madsen

- Gevinsten spises opp

Solberg-regjeringen har siden 2013 gjennomført forenklinger som gir næringslivet 15 milliarder kroner i besparelser.

- Gevinsten spises opp av nye regler og rapporteringskrav. Spesielt for alle småbedriftene, som utgjør 95 prosent av norske bedrifter, er byråkratiet en barriere mot lønnsomhet og konkurranseevne. For eksempel er arbeidsmiljøloven altfor kronglete og bør forenkles, sier Madsen.

Virke-sjefen mener regjeringen må sikre forenklinger for ytterligere 15 milliarder i neste periode.

Hun peker på flere konkrete tiltak for å få dette til.

- Nytten ved en ny regel må være høyere enn kostnaden den medfører for næringslivet. Hvis én regel introduseres, bør to avskaffes. Mye bra er på trappene gjennom videre digitalisering og effektivisering i offentlig etater, men det er fortsatt ikke godt nok. Det må være en tydelig politisk prioritet i neste regjeringsperiode, understreker Madsen.

Undersøkelsen ble utført blant Virkes medlemmer i september 2017. Datagrunnlaget baseres på svarene fra 1085 respondenter. 

Til toppen