Harald Andersen, administrerende direktør i Virke Handel, mener den kraftige økningen i grensehandelen er alarmerende.
Harald Andersen, administrerende direktør i Virke Handel, mener den kraftige økningen i grensehandelen er alarmerende. (Foto: Bjørn Skomakerstuen)

Grensehandelen koster nær 12 000 arbeidsplasser:

Virke raser: - Nå er virkelig grensen nådd, bokstavelig talt!

Grensehandelen har vokst seg seks ganger sterkere enn handel i norske butikker det siste året.

Tall fra Statistisk Sentralbyrå ( SSB) viser at grensehandelen har hatt en tolvmånedersvekst på hele 23,4 prosent sammenlignet med forrige periode.
 
En fersk analyse utarbeidet av Menon Economics viser at dette koster nær 12 000 arbeidsplasser og 7,8 milliarder kroner i tapt verdiskapning, skriver Virke i en pressemelding.

Nok er nok

- Nå er virkelig grensen nådd, bokstavelig talt! Vi kan ikke sitte passivt og se på at det eksporteres tusenvis av arbeidsplasser og milliarder i skatte- og avgiftskroner til Sverige, sier Harald Andersen, direktør for Virke Handel
 

Rapporten fra Menon Economics slår fast at nordmenn grensehandler mer og oftere.

Grensehandelen har vokst seg seks ganger sterkere enn handel i norske butikker det siste året.

Dersom all omsetningen fra grensehandel hadde funnet sted i Norge, ville effekten vært nesten 12 000 flere arbeidsplasser.

Jubel hos svenske kjøpmenn

I statsbudsjettet for 2018 har regjeringen varslet en dramatisk økning av sjokolade- og sukkervareavgiften, samt avgiften på alkoholfrie drikkevarer.

Dette har vakt jubel hos svenske kjøpmenn.   

- Den kraftige økningen i grensehandelen er alarmerende. Dette er allerede før regjeringen har satt i kraft avgiftsøkninger på opp mot 83 prosent. Vi regner med å se en ytterligere økning i grensehandelen når de planlagte avgiftsendringene har trådt i kraft, men regjeringen ser ikke ut til at de en gang vil erkjenne problemet, fortsetter Andersen.

Rammer flere enn bare handelen

- Grensehandelen treffer ikke bare handelen, men også landbruksnæringen og mat- og drikkeindustrien sterkt. At stadig større deler av handelen skjer på den andre siden av landegrensen går også ut over norske bønder, fiskere og næringsmiddelindustrien, sier Andersen avslutningsvis.

Til toppen