Atter rekorder for Posten – leverte 66 millioner netthandelspakker

Forventer fortsatt vekst i 2022.

Netthandelsveksten bidrar til tidenes rekordresultat for Posten i 2021. Aldri før har Posten levert så mange pakker, og totalt for året landet konsernets omsetning på 24 716 millioner kroner. Dette er en økning på 720 millioner sammenlignet med 2020.

Det justerte driftsresultatet ble 1 525 millioner kroner, 102 millioner bedre enn i 2020. Den justerte driftsmarginen for 2021 ble på 6,2 prosent mot 5,9 prosent året før.

Annonse

Fjoråret var preget av et høyt aktivitetsnivå spesielt innen pakker fra netthandel og øvrige logistikk-tjenester. Pandemien og nye handlevaner på nett har vært en kraftig motor bak pakkeveksten. Vi leverte 66 millioner pakker fra netthandel og vi har fått belyst hvor viktig vareleveranser er for et velfungerende samfunn, vi forventer fortsatt vekst i 2022, men på mer normaliserte nivåer sier Tone Wille, konsernsjef i Posten, i en pressemelding.

Pakkeveksten fra netthandel var i 2021 på 21 prosent. De to siste årene samlet har veksten i netthandelspakker vært 79 prosent. Aller størst var veksten utenfor Norge, opplyser Posten.

Konsernets internasjonale logistikkvirksomhet har bidratt til vekst og styrket lønnsomhet, og mot slutten av året ble salget av Frigoscandia Sverige (tidligere Bring Frigo Sverige) gjennomført.

Vil investere 4 milliarder i terminaler

Videre opplyser Posten at de i løpet av de neste fire årene vil investere tre til fire milliarder kroner i terminaler og økt kapasitet i Norge. Dette for å møte den forventede fortsatte veksten innen pakker og gods.

I 2021 åpnet Posten og Brings nye logistikksenter i Første, og den nye terminalen i Tromsø ble satt i drift. En ny terminal i Bergen er under planlegging.

Samtidig ble det i fjerde kvartal 2021 arbeidet med å utplassere pakkebokser på 1 000 lokasjoner i Norge. I 2022 skal dette antallet mer enn dobles.

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!