Brainforest

Fullservice byrå som jobbar med Digitala lösningar, Varumärkesstrategier, Kommunikation, Strategisk produktion samt Film/Foto/3D.

Brainforest är en digital kommunikationspartner som sammanför affärslogik med kommunikation, vi har över 20 års erfarenhet i branschen. Nedan områden kan vi hjälpa till med.

Digitala lösningar – Webbutveckling / IT-lösningar / Apputveckling / Digitala strategier

Väl fungerande digitala plattformar och system är a och o för att driva affärer digitalt. Hos oss finns utvecklare med olika expertkompetenser, för att kunna bistå med såväl sajter och support som med mer avancerade lösningar inom e-handel och systemintegration.

Varumärkesstrategier – Affärsmodellsdesign / Varumärkesidentitet / Story

Här säkerställer vi en dynamisk affärsmodell där vi analyserar hur kunden skapar och tar tillvara värden i verksamheten. Därefter påbörjar vi utvecklingen av en ideologi som hjälper till att fokusera varumärket med värdegrund, mission, vision, löfte och syfte. Det är förutsättningen för en hållbar kultur som organisationen kan leva och utvecklas med. Varumärkesidentiteten definierar hur varumärket ska presenteras visuellt och i ord. Här jobbar vi med den grafiska identiteten innefattande bland annat logotyp, färger och bildmanér, samt den verbala identiteten med tonalitet, narrativ och storytellingsystem.

Kommunikation – Kommunikationsstrategi / Koncept / Kanalval

Kommunikationsstrategin beskriver hur kommunikationen ska se ut och uttryckas för att förmedla det varumärket står för och de budskap du vill nå ut med. Vi tar fram kreativa koncept, gör taktiska kanalval och fastställer relevanta mätvärden för att hitta effektivaste vägen till kundens hjärta.

Strategisk produktion – Integrerade kampanjer / Print / Sociala medier

Den strategiska produktionen förvandlas strategier och budskap till färdiga lösningar. Med en bred kompetens kan vi hjälpa dig med allt från tryckt material till digitala kampanjer, foto, animationer och 3D.

Film / Foto/ 3D (Motion graphics)

Les mer her!