Right Brain

Vi øker konverteringsraten i din nettbutikk. Våre spesialområder er eksperimenter, AB-tester, UX-design og CRO.

Konverteringsoptimalisering, eller CRO (Conversion Rate Optimization), er en helt spesiell arbeidsmåte og arbeidsmetode.

Denne måten å arbeide på går ut på å benytte seg av sine besøkeres tilbakemeldinger og sin data for å finne alle forbedringsområdene som finnes på nettstedet sitt. Kort forklart kan man si at konverteringsoptimalisering handler om å forbedre de besøkendes opplevelse på nettstedet.

En forbedret opplevelse leder til at det blir både enklere og mer motiverende for en besøker å gjøre en konvertering*. Noe som igjen fører til økning i omsetning!

*En konvertering er når en besøker gjennomfører en ønsket handling på nettstedet. Det kan for eksempel være at den velger å abonnere på ditt nyhetsbrev, sender inn en kontakthenvendelse eller gjennomfører et kjøp.

Har du trafikk så er faktisk neste steg konverteringsoptimalisering

Hvordan opplevelsen var og føltes når besøkeren var inne på ditt nettsted er noe som er umulig å se i Google Analytics. Google Analytics kan bare fortelle deg hvor på nettstedet pengene lekker ut, men ikke hvorfor. Dermed er det er stor sjanse for “feil”. Som for eksempel at søkekriteriene forsvinner ved nytt søk overses dersom man bare ser i sitt analyseverktøy.

Konverteringsoptimalisering handler om å knyte sammen dataanalyse, webpsykologi, teknisk analyse, kreativitet, brukertester (kvalitativ og kvantitativ), UX-design, copywriting og eksperimenter i en salig og god miks!

Ved å jobbe aktivt med alle disse ulike delene vil man få innsikten man trenger for å finne ut av hva som bør forbedres og endres for å få best mulige brukeropplevelser.

Når du vet hva konverteringsoptimalisering er så er du sikkert enig i at denne arbeidsmetoden er en smartere (og rimeligere) måte å jobbe på?

Et ekstra lite pluss med konverteringsoptimalisering er at når du tester endringene dine før teknisk implementering, slipper du å sløse bort tiden til dine utviklere. Du sparer også penger på å implementere noe som viser seg å kanskje ikke fungere.

Right Brain finner de skjulte forbedringsområdene

Vi starter alltid vårt CRO-arbeid med å lokalisere hvor i våre kunders kjøpstrakter det lekker ut mest penger. Når det er gjort, finner vi ut HVORFOR de besøkende ikke konverterer slik de burde. Det gjør vi ofte med ulike varianter av brukertester.

Etter grundig research og opprettelse av hypoteser setter vi hypotesene i en prioritert rekkefølge basert på relevante kriterier. Og helt til slutt, inn i en testplan.

Testplanen blir senere grunnlaget vi benytter når vi går videre inn i arbeidet og planlegging av ulike typer eksperimenter. Når man gjennomfører et eksperiment får man svaret (resultatene), svart på hvitt, på om varianten (med endringene som ble gjort) man testet var bedre eller dårligere enn den originale siden.

Vi kan hjelpe til med alt dette

Vi kan hjelpe deg med ALT det praktiske rundt A/B tester, multivariant testing, AI testing og øvrige eksperimenter, implementering av click- og heatmaps, UX fokusert design, evaluering av UX i eksisterende eller nytt design, ulike former for kurs innen CRO, kvalitetssjekk av Google Analytics, konverteringsfokuserte analyser, strategier og mye mer.

  • A/B-tester
  • Clickmaps og heatmaps
  • Google Analytics Health Check
  • CRO- og Google Analytics Kurs
  • UX-design
  • Dataanalyse
  • Brukervennlighet

Vi jobber innenfor alle områdene som går inn under faget konverteringsoptimalisering.

Har du bestemt deg for å begynne å jobbe aktivt med CRO men mangler tid eller kompetanse?

Vi er her for deg, bare ta kontakt med oss i Right Brain.