Rina Moen

Industry Development Manager og ekspert på markedsplasser i GS1 Norway.

Rina Moen er Industry Development Manager og ekspert på markedsplasser i GS1 Norway, som er en brukerstyrt non-profit forening og medlem av en global organisasjon. Foreningen utvikler, vedlikeholder og tilbyr globale standarder for effektiv vare- og informasjonsflyt. GS1 er representert i 112 land og over 1 million bedrifter bruker GS1 sine standarder. GS1 Norway har i dag mer enn 6300 brukere i stadig flere bransjer, og er mest kjent for forvaltningen av strekkoden. www.gs1.no

Om företaget