Sergel

Sergel er eksperter på alle deler av kjeden, fra kundeutvelgelse via faktura og reskontrohåndtering til innfordring og betaling.  Opplev tryggheten med en fullserviceleverandør.

Vi leverer et komplett tjenestespekter innen vårt kjerneområde Kreditt og fordringsadministrasjon.

Vårt tjenestespekter skreddersys hver enkelt kunde, basert på kundens ønske og behov.

Målsetningen er økt cash-flow kombinert med en god kundeopplevelse.

Faktura og kundereskontro

Sergels kundereskontroavdeling består av engasjerte kundebehandlere som tar hånd om din faktura og reskontro, via vår kundeservice, på en profesjonell og effektiv måte.

Sergel kan håndtere hele eller deler av innkrevningen av utestående fordringer. Det vil si at våre kunder selv bestemmer hvor tidlig Sergel skal ta over oppfølgingen av fordringene. Vi kan gå inn så tidlig som produksjon av faktura og følge saken helt til utenomrettslig inkasso, rettslig inkasso og overvåking.

En egen online løsning  til din reskontro gjør det enkelt for deg å følge utviklingen i visshet om at dine kundefordringer blir fulgt opp på en optimal måte.

Inkasso

Vi kan overta ansvaret for innfordringsprosessen på flere stadier. For noen kunder passer det å oversende krav allerede etter forfall på faktura, mens andre ønsker å sende purring og/eller inkassovarsel selv. Uavhengig av når vi overtar vil vi skreddersy prosesser som passer for den enkelte kunde. Vi håndterer et stort antall inkassosaker hvert år, og vet hvilke tiltak som utløser betaling hos den enkelte sluttkunde.

Vårt overordnede mål er å øke sannsynligheten for at sluttkunden friskmeldes og gjenopptar sitt kundeforhold. Dette oppnår vi gjennom respekt og troverdighet i samtale med sluttkunde.

Din faste kundebehandler eller ditt faste kundebehandlerteam jobber for deg og dine saker. Deres kompetanse og innsikt i dine saker sikrer deg en svært effektiv og profesjonell oppfølging mot dine kunder.

Kjøp av fordringer

Hvor i innfordringsprosessen du ønsker å selge dine fordringer bestemmer du. Sergel kan kjøpe fordringen allerede ved forfall på første faktura.

De fleste kundereskontroer inneholder en eller annen form for avskrevne kundefordringer. I de fleste tilfeller kan disse fordringene ha en verdi.

Sergel hjelper deg å vurdere fordringene, og kan tilby en kjøpesum tilsvarende en prosentsats av kapitalverdien mot at vi overtar fordringen.  Verdien settes utifra resultatet av de analyser vi gjør på porteføljen.

Sergel kjøper ikke enkeltkrav.

Se film om Sergel her!