Systemica AS

eCommerce readiness er for oss å hjelpe gode selskaper med å lykkes med salg i digitale kanaler, og dette er kjernen i våre tjenester. Systemica hjelper deg med både B2B og B2C.

Vi ser på oss selv som systemuavhengige i Systemica. Det er ikke plattformen i seg selv det kommer an på, det er hvordan du setter alt i system. Fordi vi er uavhengige og ikke starter med fokus på den tekniske løsningen, men på dine kunder og ansattes faktiske behov, kan vi sy sammen den løsningen som passer for din bedrift.

I vår verden må B2B løsninger lages like enkle for sluttbrukeren som en B2C løsning, selv om kompleksiteten bak er en helt annen.

Når vi ser hvilke behov du har, kan vi sammen bygge en vei. Den riktige veien er ikke nødvendigvis å bytte ut alt du har og begynne på nytt, men i stedet å identifisere hvordan du kan forbedre businessen mest effektivt.

Det kan handle om å implementere et PIM system. Eller bygge en selgerløsning som gjør dine selgere mer effektive. Slik at melk & brød ordrene går av seg selv og selgerne kan fokusere på casene som bringer inn den store forskjellen. Det kan handle om å forbedre flyten mellom de systemene du allerede har.

I Systemica har vi et bredt leveranseapparat som lar oss implementere den riktige løsningen for din bedrift.

Fra strategi via design til implementering og drift – Systemica kan hjelpe deg.