Dagligvarehandelen omorganiserer lagrene og forsyningsnettverkene sine med ‟micro-fulfillment centers”

Dagligvarehandelen vokser og endrer seg raskt i takt med økende netthandel og nye krav til service og tilgjengelighet. Denne trenden har skutt fart i 2020 som følge av koronapandemien.

-Det er en trend vi ser over hele verden – at levering samme dag og henting i butikk øker raskt. Endret forbrukeratferd stiller krav til raskere varehåndtering med større produktivitet. Det har ført til økt etterspørsel etter mindre og mer kundenære automasjonsløsninger for såkalt micro-fulfillment og eGrocery, sier Christian Walby, Sales Manager i Swisslog.

Christian forteller at Swisslog har flere automasjonsløsninger som støtter micro-fulfillment – alt fra helautomatiserte butikker til ulike løsninger der automasjon integreres i den tradisjonelle butikkdriften. 

‟Nav-og-eike-system”

-En stadig mer vanlig løsning er ‟hub-and-spoke”, som på norsk kan kalles et ‟nav-og-eike-system”. Man bruker et eksisterende lokale, kanskje en nedlagt butikk, som bygges om til et lokalt, automatisert lager, og dette lageret forsyner løpende en rekke butikker med alt som ikke er ferskvare, og som kan håndteres via automasjon, forklarer Christian.

Bolt-on Store

En annen løsning som blir mer vanlig, er såkalt ‟Bolt-on Store”. Dette er en kombinasjon av et mindre, automatisert lager og et hentested. Disse butikkene kan altså både forsyne andre butikker i nærheten og fungere som hentested for den økende skaren av nettkunder.

Her er en vanlig løsning at en AutoStore håndterer varene og automatisk plukker enkeltbestillinger, som leveres direkte på en parkeringsplass for å gjøre det så enkelt som mulig for mottakeren, enten det er forbrukeren selv eller en budbil som henter varene. 

‟AutoStore perfekt for dagligvarehandelen”

Nettopp AutoStore er en løsning som er svært velegnet for dagligvarehandelens nye automasjonsbehov. Løsningen har høy densitet og er fleksibel, rask og velprøvd.

-AutoStore er perfekt for dagligvarehandelen. Swisslog har installert over 200 AutoStore-løsninger over hele verden, og er dermed verdens største og mest erfarne AutoStore-integrator. Det gir oss en fordel når dagligvarehandelen nå står overfor en omorganisering av sine tradisjonelle lager- og forsyningsnettverk, konstaterer Christian. 

Micro-fulfillment centers og Automated Retail/Grocery Stores

Andre spennende løsninger som forventes å øke raskt, er micro-fulfillment centers som integreres i automatiserte butikkløsninger. Her bygges automatiserte løsninger dels for å kunne konsolidere og levere nettbestillinger raskt og med høy densitet, dels for å tilby tradisjonell butikkhandel med ferskvarer og andre sensitive produkter. 

Det er en utrolig spennende utvikling på gang akkurat nå. Aller lengst har man kommet i USA, der vi nylig fikk i oppdrag å bygge flere micro-fulfillment centers for den texasbaserte dagligvarekjeden. H-E-B, som har over 400 butikker og 110 000 ansatte i Texas og det nordøstlige Mexico.

H-E-Bs automatiserte påfyllings- og utleveringssteder er basert på en AutoStore-løsning kombinert med Swisslogs programvare SynQ og ergonomiske plukkstasjoner. Med sine micro-fulfillment centers vil H-E-B forsterke sin lederposisjon i bransjen ytterligere ved å flytte varehåndteringen nærmere kundene. Målet er å tilby raskere levering, forbedre kundeopplevelsen og øke virksomhetens totale effektivitet. 

 

Kontakt oss, så kan vi fortelle deg mer om micro-fulfillment og hvordan vi kan bistå deg med å nå dine mål >>