Unik undersøkelse: E-handel er bedre for miljøet enn fysisk handel

Amazon har gjort en ny netthandelsstudie.

Med sine hjemleveranser, returer og i blant unødvendig store pakker, har netthandelen etterhvert fått stempel som miljøversting - ikke minst i medier. Nå viser et nytt studie at det kan være motsatt, altså at netthandelen faktisk kan være bedre for miljøet enn fysisk handel.

Energiforbruket er avgjørende

I rapporten "Er e-handel bra for Europa? En studie av e-handelens økonomiske og miljømessige påvirkninger" har netthandelsmønstre i totalt åtte land - Frankrike, Tyskland, Nederland, Polen, Spania, Italia, Sverige og Storbritannia - blitt undersøkt. Evalueringen omfatter bøker, klær og forbrukerelektronikk og rapportforfatterne har sett på varenes reise fra fabrikk til hjemmet. Konklusjonen? Fysisk handel står for 1,5 til 2,9 ganger mer utslipp av veksthusgasser (CO2 til eksempel) til sammenligning med om de samme produktene hadde blitt bestilt på nett.

Annonse

Utslippene er 2000 gram CO2 for handel i fysisk butikk, og 800 gram for netthandel. Dette tilfellet tar hensyn til flere ulike typer forbrukeratferd (eksempelvis å bruke bil for fysisk handel i 50 prosent av tilfellene, returnere visse produkter og kjøpe flere produkter på en reise) og forsyningskjedekonfigurasjoner (som grenseoverskridende bestillinger), redegjør rapporten, og fortsetter:

De nøkkelfaktorene som forklarer forskjellen er bygningers energiforbruk (160 gram CO2 for netthandel og 1200 gram CO2 for fysisk detaljhandel), den siste transportstrekken (200 gram CO2 for netthandel og 600 gram CO2 for en forbruker som kjører til en fysisk butikk) og forpakning (ekstra 100 gram CO2 for netthandel).

I følge rapporten er forskjellene store mellom de ulike landene, hvilket man kobler til hvilken type energimix som brukes i de respektive land. Tyskland pekes ut som det landet hvor netthandel er aller mest miljøvennlig i forhold til fysisk handel.

Større skiller innen mote

Hvor store CO2-besparinger som kan gjøres er også avhengig av hvilken type produkt det handler om. Et moteprodukt krever som regel blant annet mer belysning i butikk, hvilket skal gjøre den mulige besparelsen større.

Skiller mellom de ulike kategoriene skyldes i hovedsak butikksproduktivitet, reiseavstand til butikk, returkostnader og emballasjevekt. Å kjøpe en bok fra en fysisk butikk gir i gjennomsnitt 1,6 ganger mer utslipp enn tilsvarende kjøp i en netthandel. For klær er tallet 2,9.

Bak den aktuelle studien står det internasjonale strategikonsulentselskapet Oliver Wyman, som har fått hjelp av blant annet The University of St. Gallen i Sveits. Det er også på sin plass å nevne at undersøkelsen, som beskrives som "uavhengig", er gjennomført på oppdrag av Amazon.

Rapporten er et resultet av en uavhengig studie ledet av Oliver Wyman med støtte av Logistics Advisory Experts (LAE), en spin-off fra Institute of Supply Chain Management ved St. Gallen University. Studien ble gjennomført under en tolv ukers periode på oppdrag av Amazon. Analysen baseres på offisiell statistikk fra til og med 2019 (om ikke annet angis) og offentlig tilgjengelig informasjon. I gjennomføringen av studien har ingen privat informasjon fra Amazon, andre forhandlere eller transportoperatører blitt anvendt. Data om forbrukeratferd baseres på egne undersøkelser som Oliver Wyman gjennomførte i 2020 i Frankrike, Storbritannia, Tyskland, Italia, Spania, skriver Oliver Wyman i rapporten.

Vil du lese mer om hvordan undersøkelsen landet på konklusjonene ovenfor, er rapporten tilgjengelig i sin helhet via denne lenken.

Annonse

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!