Elkjøp har gitt bort 3,5 millioner – skal tette det digitale gapet

"Håper på sikt å fjerne forskjellene"

Selv om mange av oss logger inn i nettbanken, søker jobb på nett, vippser penger eller bestiller kinobilletter på telefonen uten problemer, er det også mange som har utfordringer med disse tingene. For å hindre digitalt utenforskap startet Elkjøp derfor med Elkjøpfondet i 2017, som nå har delt ut 3,5 millioner kroner for å tette det "digitale gapet".

Elkjøpfondet har tatt imot søknader fra egne ansatte og fra foreninger og organisasjoner som jobber for å øke den digitale kompetansen i samfunnet. Dette har resultert i midler som er donert, både i form av økonomisk støtte og produkter fra el-kjeden.

Annonse

Vi støtter organisasjoner og foreninger som jobber for det samme som vi – nemlig å spre den teknologiske kompetansen og være med på å minske det digitale gapet i samfunnet vårt. Ingen skal havne utenfor på grunn av mangelen på kunnskap eller teknologi, sier Fredrik Tønnesen, administrerende direktør i Elkjøp Norge, i en pressemelding.

Elkjøp har, i samarbeid med analysebyrået YouGov, gjennomført en nordisk undersøkelse om folks forhold til teknologi. Undersøkelsen viser at eldre føler teknologien løper ifra dem og at barn fra vanskeligstilte familier ikke har teknologien som trengs for å følge med jevnaldrende, samtidig som mennesker med funksjonshemninger sliter med å ta i bruk teknologi som ikke er tilpasset dem.

Med støtte til opplæring, produkter og økonomiske midler håper vi på sikt å fjerne forskjellene, sier Tønnesen.

Elkjøpfondet drives sentralt, men ifølge elektronikkjeden hadde det ikke vært mulig å finne så mange gode formål uten det interne og lokale engasjementet.

Da vi startet Elkjøpfondet i 2017, var det kun ansatte som kunne foreslå hvem som skulle få midler, men høsten 2018 åpnet vi for eksterne søknader. Dette ga oss en mulighet til å se hvordan vi på best mulig måte kunne drifte det interne prosjektet et hakk videre. Nå er vi i gang med en ny søknadsrunde og vi oppfordrer alle foreninger og organisasjoner som jobber med unge, eldre, mennesker med funksjonshemninger og mennesker med digitale utfordringer til å søke om midler og støtte, avslutter Tønnesen.

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!