Detaljhandel

Nedgang i detaljhandelen

Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk ned med 4,9 prosent fra juli til august 2020, viser sesongjusterte tall fra SSB. Dette skjer…