regjering Archives - Ehandel.com

regjering

Skal se nærmere på prisdiskriminering: Dagligvare-utvalg får kritikk av nettmat-gründer

Regjeringen har satt ned en egen arbeidsgruppe som skal se nærmere på mulige konsekvenser av å innføre restriksjoner på forskjellige innkjøpspriser, men sjef og gründer av Kolonial.no er ikke tilfreds med utvalget. Han mener det skulle vært mer balansert.  Arbeidsgruppen består av Tore Nilssen, professor ved Universitetet i Oslo, Espen R. Moen, professor ved BI…

Nærings- og fiskeridepartementet: Legger frem første stortingsmelding om handelsnæringen – trenger en omstilling

I første stortingsmelding om handelsnæringen skal regjeringen legge vekt på utviklingen av netthandel og den økte konkurransen dette medfører i markedet. Den norske handelsnæringen sysselsetter 380 000 ansatte, og bidrar til 9 prosent av den totale verdiskapningen i Fastlands-Norge.  – Handelsnæringen er viktig for norsk økonomi fordi den bidrar til flere hundre tusen arbeidsplasser. Men næringen…