regjering

Ny tiltakspakke for næringslivet

Regjeringen har denne fredagen foreslått en ny tiltakspakke som skal avhjelpe konsekvensene av coronaviruset, med ytterligere fokus på å hjelpe gründere og vekstbedrifter gjennom krisen. Regjeringen har allerede iverksatt kraftfulle tiltak og de vil avhjelpe situasjonen for noen, men ikke alle har blitt fanget opp av de krisepakkene vi allerede har lansert. Mange gründere er…

Skal se nærmere på prisdiskriminering: Dagligvare-utvalg får kritikk av nettmat-gründer

Regjeringen har satt ned en egen arbeidsgruppe som skal se nærmere på mulige konsekvenser av å innføre restriksjoner på forskjellige innkjøpspriser, men sjef og gründer av Kolonial.no er ikke tilfreds med utvalget. Han mener det skulle vært mer balansert.  Arbeidsgruppen består av Tore Nilssen, professor ved Universitetet i Oslo, Espen R. Moen, professor ved BI…

Nærings- og fiskeridepartementet: Legger frem første stortingsmelding om handelsnæringen – trenger en omstilling

I første stortingsmelding om handelsnæringen skal regjeringen legge vekt på utviklingen av netthandel og den økte konkurransen dette medfører i markedet. Den norske handelsnæringen sysselsetter 380 000 ansatte, og bidrar til 9 prosent av den totale verdiskapningen i Fastlands-Norge.  – Handelsnæringen er viktig for norsk økonomi fordi den bidrar til flere hundre tusen arbeidsplasser. Men næringen…