ssb Archives - Ehandel.com

ssb

Ny rapport: Kraftig vekst i utenlandsk netthandel blant nordmenn

I 2018 handlet nordmenn for 60 milliarder kroner i utenlandske nettbutikker. Det er nesten fem ganger så mye som i 2010. Av beløpet på 60 milliarder kroner, fordelte 23 milliarder kroner seg på varer og 37 milliarder kroner seg på tjenester. Det kommer frem i en ny rapport SSB har laget på oppdrag fra Nærings- og…

Undersøkelse: Nordmenn grensehandlet for to milliarder på én måned

I september 2019 handlet nordmenn for totalt 2 milliarder kroner på dagsturer til utlandet. Drøyt halvparten ble brukt på varer som brus og mineralvann, alkohol, snus og tobakk og søtsaker. Det viser en pilotundersøkelse om nordmenns fysiske grensehandel fra SSB. Hovedfunnene fra pilotundersøkelsen antyder at nordmenns grensehandel er noe høyere enn tidligere estimert. Estimert handlebeløp…

Tall fra SSB: Klesbutikker, fritidsbåter og sportsutstyr trekker ned salgstallene

Mandag rapporterer SSB tallene for detaljhandelsomsetningen i august, som er uendret fra juli.  Fra juni til juli var det en oppgang på 0,8 prosent.  Til tross for at 2018 var et svakt år for detaljhandelen er den langsiktige trenden i 2019 at detaljomsetningsindeksen viser en jevn stigning siden starten av året. Annonse Selv om omsetningsvolumet var…