Ferdigklikket på Google? Færre og færre googlinger gir trafikk

Det som skjer på Google blir på Google? Ja, slik kan du liksom oppsummere en ny undersøkelse fra søkeselskapet Semrush. Stadig flere søk på Google ender med at brukerne ikke klikker på noe – i det hele tatt. Hva betyr dette for Google som en plattform for å drive trafikk og kunder?

Hvor begynner du hvis du vil søke etter informasjon? Sannsynligvis hos Google. For de yngste brukerne er imidlertid ikke Google lenger et gitt utgangspunkt. De søker i økende grad gjennom sosiale tjenester som TikTok og Instagram.

Men det er ikke bare de yngre målgruppene som endrer søkeatferd. Det er også mye som skjer når det kommer til hvordan selve Google-søket brukes. Som at vi klikker mindre og mindre i søkeresultatene.

Annonse

Over halvparten av all googling fører ikke til andre nettsteder

Søkeselskapet Semrush har fordypet seg i omtrent 600 000 søk som fant sted i mai i år, og sett på hva brukerne gjorde etter deres første søk. Ikke uventet klikket de aller fleste (45,1 prosent) på et organisk treff når de søkte via datamaskinen. Altså et "vanlig" søkeresultat. Bare 1,8 prosent klikket på en annonse. Eller som Google kaller annonser nå: et "sponset" treff.

Da Semrush så brakk ut tallene kun for mobilsøk, falt prosentandelen klikk på organiske treff litt, til 43,1 prosent, mens annonseklikk i hovedsak var null (0,02 prosent).

Antall visninger fra Google (de organiske treffene og annonsene) utgjorde dermed mindre enn halvparten av alle interaksjoner i begge tilfeller. Resten? Dette klikket førte direkte eller indirekte til...Google. Ifølge Semrush, genererer over halvparten av alle søk på Google ikke trafikk til et annet nettsted.

Google-søk fører stort sett til Google

Semrush deler klikk som ikke fører til andre nettsteder i tre kategorier:

  • Google-klikk: Ett klikk som endrer URL. Det kan derfor være at søkeren går fra det vanlige treffresultatet til Googles bildesøk eller Google Shopping.
  • Endret søkeord: Den som søker er ikke fornøyd med søkeresultatet og avgrenser søket. Enten ved å gjøre et helt nytt søk, eller legge til flere nøkkelord i søket sitt, eller ved å bruke en av Googles funksjoner for å bore ned i søkeresultatene.
  • Nullklikk: Søk som ikke gir noen interaksjon i det hele tatt. Det kan være fordi søkeren helt forlater Google av en eller annen grunn, men det kan også være at brukeren fikk svaret direkte i Googles søkeresultater.

Felles for disse tre interaksjonene er at Google ikke sender trafikken videre til noen andre, men holder brukeren hos dem.

Ifølge Google er dette fordi de ønsker å være mer hjelpsomme for brukerne sine. At søkeren skal kunne få svar på spørsmålet sitt så raskt som mulig. Vi googlere liker også at vi ikke trenger å vente på at et annet nettsted skal lastes. Men det er desto mer kjedelig for nettstedene som ønsker å få trafikk og kunder på denne måten.

Annonse

Bra for Google, dårlig for netthandlere

Som Ehandel har skrevet om tidligere, legger Google til flere og flere funksjoner som holder brukerne hos seg. Det gjør de av to grunner: på den ene siden for å øke antall annonser som vises (når noen for eksempel gjør flere søk på rad) og på den andre siden for å få flere bedrifter til å sette flere og flere av eggene sine i den store Google-kurven. For netthandlere kan det være å bruke Googles ulike handlefunksjoner.

Dette betyr at utfordringen som sidene lenge har levd med, blir stadig vanskeligere å håndtere. Skal du bli sett på Google, har du som nettstedeier lenge måttet bygge akkurat slik Google vil ha det. Men det har også gjort det stadig lettere for Google å kunne pakke innholdet akkurat slik de ønsker i søkeresultatene.

Med andre ord: jo mer sideinnhold og jo flere sidefunksjoner som er optimalisert for å fungere godt med Google, jo lettere har det blitt for Google å vise innholdet direkte hos dem. Og dermed slutte å sende trafikken videre til siden innholdet kommer fra.
Semrush sin forskning viser deg hvor mye av søkeresultatene Google nå «legger beslag på».

Google - mulighet og konkurrent

Nå er det selvsagt på sin plass å påpeke at dette kun er en enkeltundersøkelse. Også basert på en relativt liten mengde googling. Men også andre undersøkelser har vist omtrent samme mønster. Det kan også være slik at antallet søk som ikke fører til noen klikk i det hele tatt er enda høyere.

Samtidig er det mulig å ha meninger om utvalg og metode i Semrush sin undersøkelse. Ikke minst når det kommer til prosentvis fordeling mellom de ulike typene interaksjoner som er mulig etter googling. Noen som jobber med annonsering på Google kan sikkert fortelle deg at søkeordannonser ikke får så få klikk som Semrush hevder.

Og til syvende og sist handler det selvfølgelig om å se på sin egen situasjon som individuell nettforhandler. Hva slags annonsering eller trafikkkilde fungerer. Og fortløpende evaluere kanalvalg.

Men det er minst like viktig å ha i det minste et rimelig godt grep om de store trendene som foregår på internett.

Som at Google blir mindre og mindre ivrig etter å dele trafikk. Uansett hva de sier.

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!