Annonsørinnhold

Leverandørguide for konsulentselskaper

Vis kategorier
LEVERANDØRGUIDE: Din beste rådgiver på digital omstilling

Vivento

Din beste rådgiver på digital omstilling

Vi hjelper våre kunder med å lede og gjennomføre prosjekter i en digital tranformasjon. Våre rådgivere arbeider på flere nivåer, med strategisk rådgivning, evalueringer og analyser, sourcingstrategier og anskaffelsesstøtte. Vi bidrar med å implementere strategiene gjennom god prosjektledelse, prosessledelse, testrådgivning og gevinstrealisering. Våre konsulenter deltar i den praktiske gjennomføringen av prosjekter gjennom prosesskartlegging, utvikling av arkitektur og testledelse.

Digital omstilling  

Viventos formål er at vi skal være din beste rådgiver på digital omstilling. Vi bistår kunder som gjør radikal innovasjon eller inkrementell forbedring. Vi samler kompetanse på hvordan dette praktiseres i Norge, for å hjelpe våre kunder med å gjøre de riktige tingene rett.

Tjenester 

Vivento leverer tjenester på tre forskjellige nivåer som avspeiler markedet og våre kunders etterspørsel. 

Strategisk rådgivning 

Dette inkluderer for eksempel evaluering- og analysearbeid, kvalitetsarbeid og utarbeidelse av strategier for virksomheten. Vi jobber sammen med virksomhetsledelsen for å bedre styringsinformasjon og styringsprinsippene i virksomheten. Slik sikrer vi at kundene har kontroll på hva man ønsker å oppnå i virksomheten og at man vet hvordan man har tenkt til å oppnå det. 

Endringsledelse 

Her leverer vi tjenester knyttet til å lede endringsprosjekter på en god måte. Dette inkluderer program- og prosjektledelse for styring av endringsprosjekter, prosessledelse for å klargjøre, dokumentere og forbedre virksomhetsprosessene, arkitektur for å ha kontroll på sammenhenger og koblinger mellom strategi, prosesser, organisasjon og teknologi og testrådgivning for å sikre at man har kontroll på at det man utvikler vil fungere i en fremtidig organisasjon. Dette sikrer at man har kontroll på gjennomføringen av prosjektene, og bedrer sjansen for at virksomheten vil lykkes. 

Operasjonell rådgivning 

Vivento gir råd og bistår virksomheter i den praktiske gjennomføringen av prosjekter knyttet til digitalisering. Dette kan inkludere kartlegging og dokumentasjon av prosesser, implementering av praktisk prosjektmetodikk, testledelse, gevinstrealisering og utarbeidelsen og oppfølgingen av arkitektur. Det kan også inkludere kursing og erfaringsformidling. Vårt mål er gjøre kunden i stand til bedre å drive forbedringsarbeid selv, og å gripe mulighetene som byr seg ved digital omstilling.  

Artikler fra Vivento AS

Til toppen