Leverandørguide for konvertering og ux

Vis kategorier
101% konverteringsoptimalisering
(Bilde: Right Brain)

Right Brain:

101% konverteringsoptimalisering

Vi øker konverteringsraten i din nettbutikk. Våre spesialområder er eksperimenter, AB-tester, UX-design og CRO.

Har du bestemt deg for å begynne å jobbe aktivt med CRO men mangler tid eller kompetanse? Etter en grundig data- og konkurrentanalyse av din landingsside tar vi frem en konseptidé med tilhørende UX-fokusert design. Vi lokaliserer dine svakeste områder og setter sammen en skreddersydd prioriterings- og testplan til deg.

Får å teste våre hypoteser implementerer vi, sammen med deg, en midlertidig landingsside som vi igjen eksponerer for en viss andel av din trafikk. Med hjelp fra eksperimentets resultater foredler og forbedrer vi hypotesene. I neste runde tester vi de foredlede hypotesene. Så begynner vi på nytt igjen!

Våre konverteringsstrateger blir en forlenget arm av ditt team og vi benytter oss av både kvalitative og kvantitative metoder for å forbedre din konverteringsrate. Prosjekt for prosjekt, side for side, måned etter måned!

Det er viktig å huske at konverteringsoptimalisering er mer enn bare noen eksperimenter og A/B tester. Med denne tjenesten tar vi grep om alt på ditt nettsted som kan føre til økt salg og økt konverteringsrate.

Til toppen