Regjeringen har lagt frem ny lov for dagligvarebransjen

Vil redusere utfordringer i bransjen.

Regjeringen har lagt frem en ny lov om god handelsskikk i dagligvarebransjen, med formål om å redusere konfliktnivået.

Dagligvarebransjen har i dag få aktører og store etableringshindringer, noe som har skapt debatt. Regjeringen trekker også frem at det er en uheldig forretningskultur i bransjen.

Annonse

Målet med denne loven er ryddigere forhandlinger i dagligvarebransjen, og mer forutsigbare avtaler mellom dagligvarekjedene og deres leverandører. Vi ønsker bedre utvalg i dagligvarebutikkene og lavere priser til forbrukerne, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, i en pressemelding.

Den nye loven skal nå behandles i Stortinget. Det er meningen at et nytt dagligvaretilsyn skal håndheve loven, hvor håndhevingen først og fremst skal skje gjennom veiledning og informasjonsarbeid mot bedriftene. Sterkere virkemidler skal kunne tas i bruk dersom dette ikke virker.

Mange aktører forteller om utfordringer som mangel på skriftlige avtaler og etterligninger av avtalemotpartenes produkter. Målet med loven er å rydde opp i slike uryddige forhold, sier næringsministeren.

LES OGSÅ: Ny rapport: "Norgesgruppen oppnår bedre innkjøpsbetingelser enn de andre"

Skal bruke 6,5 millioner

Regjeringen har også gitt mer penger til Konkurransetilsynet for at de skal etterforske flere saker om mulig brudd på konkurranseloven og drive med mer omfattende markedsovervåkning. I statsbudsjettet for 2019 vil regjeringen bruke 6,5 millioner kroner på dette, og i forslag til statsbudsjett for 2020 er det foreslått 8,5 millioner kroner til denne satsingen.

Konkurransetilsynet, som har kartlagt dagligvarekjedenes innkjøpspriser, viser at det er store forskjeller. Regjeringen skal derfor ta stilling til om det skal innføres restriksjoner på hvor store forskjeller det kan være i innkjøpspriser. Det er satt ned en arbeidsgruppe som skal se nærmere på mulige konsekvenser av å innføre en slik regulering.

Regjeringen skal i tillegg legge frem en stortingsmelding om konkurransen i dagligvaremarkedet våren 2020. Der skal flere tiltak for å bedre konkurransesituasjonen bli vurdert.

Utfordringene i dagligvaremarkedet er sammensatte. Det er behov for en rekke ulike typer tiltak for å bedre situasjonen, og vi er godt i gang, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Annonse

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!