350-kronersregelen og sukkeravgiften: Sukkeravgift og 350-kronersregel til besvær – på høy tid med endring

Til glede for forbrukerne og til harme for norske dagligvareaktører. Slik har 350-kronersgrensen og sukkeravgiften blitt en verkebyll for politikerne og dagligvarehandelen.

I 2017 ble de borgerlige partiene i statsbudsjettenigheten enige om å øke sjokolade- og sukkeravgiften med 83 prosent.

Regjeringen valgte å ikke skille mellom sukkerholdig og sukkerfri drikke slik at avgiften ofte rammer vilkårlig. En vare som kjeks rammes ikke av avgiften fordi den faller inn under tolltariffen og det er fritak for avgiften dersom sjokolade inngår som råstoff til produktet, som i sjokoladepålegget Nugatti.

Annonse

Det høye avgiftshoppet ble ikke nøye konsekvensutredet og fremstår nå som en fallitterklæring i kombinasjon med 350-kronersregelen.

350-kronersgrensen utnyttes av utenlandske e-handelsaktører

Der et av målene var at sukkeravgiften skulle være helsefremmende og gi nye budsjettkroner fremstår denne avgiftsendringen nå som alt annet enn en god idé for norske interesser.

Med 350-kronersregelen har utenlandske dagligvareaktører på nett som svenske Maxgodis.se og tyske Yoolando.com skreddersydd pakkeløsninger for under 350 kroner, som gjør at norske forbrukere kan bestille tunge pakker med brus eller annet sukkertøy fra utlandet til en langt billigere pris enn å kjøpe tilsvarende varer i norske butikker.

Slik unngår norske forbrukere 350-kronersregelen i Norge ved at de fritt kan bestille flere pakker under 350 kroner ved å gjøre flere separate bestillinger, samtidig som de unngår de norske tilsvarende varene som norsk dagligvarehandel må prise langt høyere som følge av sukkeravgiften. 

Regelen som i utgangspunktet var godt ment for å slippe å betale det som noen mente var urimelig høye avgifter for å bestille småting fra utlandet, kan ikke håndheves på en god måte uten en revurdering av sukkeravgiften.

Coca Cola måtte permittere ansatte

I bransjen må store spillere som Coca Cola permittere ansatte.

- Coca Cola hadde planer om å investere i nye produksjonslinjer i Norge. Det har de stoppet, og har også permittert folk fordi de ser at handelen av Cola-produkter har eksplodert på svensk side, sier leder for Senterpartiet Slagsvold Vedum til NRK.

Det kan tenkes at det er en god ting at aktører som leverer sterkt sukkerholdige varer må revurdere sin satsing for å tilpasse seg en langsiktig holdningsendring blant folket, men det er ikke riktig at de skal presses ut basert på en regel og en avgift som ikke fungerer.

Annonse

350-kronersgrensen og et 83 prosent avgiftshopp i Norge ser på mange måter ut til å være en skadelig kombinasjon.

Dagligvarebutikkene ser handelslekkasjen på nært hold

Noen måneder etter avgiftsøkningen, er fasit at norske dagligvarebutikker må ta i mot pakker fra utenlandske aktører som selger varer som de selv er interessert i å selge og utlevere pakkene til sine mer eller mindre trofaste kunder. I tillegg vil ordningen over tid hindre produktinnovasjon i dagligvarehandelen da leverandørene av drikkevarer må gå til innsparinger fremfor å utvide sin virksomhet.

Det ble også nylig avslørt av Dagbladet at prisen på enkelte varianter av øl nå er lavere enn prisen på brus, og at salget av brus i Norge er svekket siden nyttår, mens pilen peker i den andre retningen for svensk grense- og netthandel. Det viser at ordningen både motvirker en positiv helseeffekt og har skapt en handelslekkasje til utlandet som koster staten og etter hvert dagligvarebransjen dyrt.

350-kronersregelen og sukkeravgiften bør revurdereres

I det reviderte statsbudsjettet bør man se på løsninger både for 350-kronersregelen og sukkeravgiften. Forbrukerne, staten, dagligvarebransjen og deres interessenter kan alle komme ut på en fordelaktig måte dersom man kan komme til en løsning som sørger for at handlefriheten til forbrukerne ikke blir dramatisk innskrenket samtidig som den norske dagligvarebransjen kan konkurrere på vilkår som ikke setter dem ut av spill i en rekke varegrupper mot utenlandske aktører.

En åpenbar løsning er å fjerne eller sterkt redusere 350-kronersregelen og fjerne eller sterkt redusere den nye sukkeravgiften.

En ting er sikkert: Dagens ordning er ikke bærekraftig hverken for den norske dagligvarebransjen eller for den norske stat. 

Abonner

Du går ikke glipp av nyhetsbrevet vårt?

Takk!